Posiedzenie Komitetu Transportu PAN

Przedmiotem spotkania były kwestie związane z bieżącymi trendami w motoryzacji, w tym autonomizacją środków transportu.

Eksperci Instytutu Transportu Samochodowego przedstawili następujące prezentacje:

  • dr inż. Tomasz Kamiński - „Wprowadzenie do działalności ITS w świetle Jubileuszu 65-lecia” oraz „Wpływ Inteligentnych Systemów Transportowych na Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego”
  • dr Michał Niezgoda - „Wybrane problemy badawcze związane z rozwojem systemów autonomizujących prowadzenie pojazdów na przykładzie projektu aDrive”.

Przedstawiciele ITS zwrócili również uwagę na istotę testów pojazdów autonomicznych i standaryzację związaną z wykonywaniem badań w tym zakresie. Podkreślono również, że prace w zakresie przygotowania standardów do badań systemów autonomizujących jazdę trwają na forum Organizacji Narodów Zjednoczonych oraz grup roboczych Unii Europejskiej, w których aktywnie uczestniczą pracownicy ITS.

***

Więcej informacji na temat niektórych (z wielu podejmowanych przez ITS) przedsięwzięć w zakresie autonomizacji transportu: