ITS w mediach w 2017 roku

W okresie minionych dwunastu miesięcy 2017 roku ukazało się 4898 informacji poświęconych Instytutowi Transportu Samochodowego. To o ponad 25 proc. więcej niż w 2016 roku, kiedy liczba medialnych wzmianek o ITS wyniosła 3841.

Wzrost ma charakter stały, czego wyrazem jest blisko 25 tys. wiadomości na temat aktywności Instytutu, zamieszczonych przez media, w ostatnich dziesięciu latach. Przeważająca liczba informacji o ITS została zamieszczona na portalach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w prasie ogólnokrajowej i regionalnej. Wiedza ekspercka oraz doświadczenie pracowników Instytutu były również wykorzystywane przy powstawaniu audycji radiowych i telewizyjnych.

Tematyka poruszana w mediach, tożsama z profilem działalności Instytutu, to:

  • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
  • pojazdy autonomiczne i elektryczne,
  • paliwa alternatywne,
  • psychologia transportu drogowego,
  • ochrona środowiska,
  • zarządzanie i telematyka transportu,
  • badania techniczne i homologacja pojazdów,
  • badania kosztów w transporcie,
  • badania materiałów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Systematyczny wzrost liczby informacji na temat Instytutu Transportu Samochodowego jest następstwem szeregu nowych inicjatyw, przedsięwzięć oraz projektów podejmowanych przez kierownictwo Instytutu.

W minionym roku największy rozgłos przyniosły działania związane z: