Współpraca z Wydziałem Mechanicznym WAT

W dniu 14 lutego delegacja ITS uczestniczyła w spotkaniu w Instytucie Pojazdów Mechanicznych i Transportu Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej. Ze strony ITS w spotkaniu uczestniczyli: Dyrektor – prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Świderski i Z-ca Dyrektora ds. Rozwoju – dr Ewa Dębicka. Wojskową Akademię Techniczną reprezentowali: Dziekan Wydziału Mechanicznego WAT – prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Małachowski, Dyrektor Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu – prof. nzw. dr hab. inż. Jerzy Jackowski, Z-ca Dyrektora ds. Kształcenia - dr inż. Andrzej Żuchowski, Zastępca Dyrektora ds. Technicznio-Ekonomicznych - dr inż. Grzegorz Trawiński oraz prof. dr hab. inż. Leon Prochowski.

Dyrekcja oraz Kierownicy Zakładów Instytutu Pojazdów Mechanicznych i Transportu WAT zapoznali gości z ITS z bazą laboratoryjną i możliwościami badawczymi. Omówiono również obszary wzajemnej dotychczasowej i przyszłej współpracy zarówno w obszarze naukowym, jak również badawczym i dydaktycznym.

Galeria