Tworzenie map dla pojazdów autonomicznych

W dniach 28.02-01.03 pracownicy naukowi Instytutu Transportu Samochodowego wzięli udział w pilotażowym skanowaniu wybranych ulic i obszarów miasta Jaworzna. Z pomocą laserowych dalmierzy inżynierowie stworzyli mapę wirtualnych punktów, która posłuży do testów pojazdów autonomicznych. 

Proces skanowania ulic to następstwo podpisanego (w sierpniu ubiegłego roku) listu intencyjnego pomiędzy miastem Jaworzno, firmą Comtegra i Instytutem Transportu Samochodowego.

Prace konsorcjum są realizowane w ramach trzech zależnych ścieżek:

  • strategicznej, która będzie dedykowana problematyce legislacyjnej w obszarach prawa krajowego, jak i regulacji lokalnych; 
  • eksperymentalnej - poświęconej pracom badawczym i rozwojowym;
  • implementacyjnej, która pozwoli na wypróbowanie w organizmie miejskim wypracowanych rozwiązań organizacyjnych i technicznych. 

Skanowanie miejskich ulic odbywa się dzięki wzajmnej współpracy Gminy Jaworzno, Instytutu Transportu Samochodowego, firm: Comtegra SA, 3M i FEV oraz uczelni wyższych.