Dzień Osób z Niepełnosprawnością

„Sięgnij po sukces” takim hasłem Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy i Instytut Transportu Samochodowego zachęcali osoby z niepełnosprawnością do działania i aktywności zawodowej.

Konferencję otworzyła Elżbieta Rafalska, Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, która podkreśliła, że: „Działania na rzecz osób z niepełnosprawnością są traktowane przez rząd jako priorytetowe”. Warto podkreślić, że w trakcie konferencji senat przyjął ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. 

Głos zabrał także Mariusz Jedynak, wiceprezes ZUS: „Zakład ma nie tylko prawo, ale i obowiązek, żeby współpracować z instytucjami, partnerami zajmującymi się na co dzień wsparciem osób z niepełnosprawnością”.   

W panelu głównym prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego zaprezentował referat pt. „Rozwój projektów naukowych w zakresie motoryzacji na rzecz osób z niepełnosprawnością”. 

W swoim wystąpieniu przedstawił bogatą historię badań prowadzonych w Instytucie mających ważny wymiar pro-społeczny w Polsce, uwzględniający zagrożenia wynikające z dynamicznego rozwoju motoryzacji, eliminowania lub minimalizowania tych zagrożeń. Opowiedział również o aktualnych wyzwaniach i prowadzonych badaniach w zakresie motoryzacji osób z niepełnosprawnościami:

  • Stanowisko diagnostyczno-funkcjonalne dla kierowców z niepełnosprawnościami oraz badania urządzeń adaptacyjnych w oparciu o flotę pojazdów Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS
  • Ocena możliwości wykorzystania pojazdów autonomicznych do rozwoju mobilności osób niepełnosprawnych”.

Eksperci Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych ITS wraz z partnerami poprowadzili panel dyskusyjny pt. „Motoryzacja w służbie osób niepełnosprawnych, zmiany w przepisach, propozycje. Prezentacje partnerów – usprawnienia dla osób z niepełnosprawnością” dotyczący szkolenia, egzaminowania i adaptacji pojazdów dedykowanych osobom z niepełnosprawnościami motorycznymi. Praktycznym aspektem konferencji było także zaprezentowanie floty pojazdów Instytutu Transportu Samochodowego z urządzeniami adaptacyjnymi, wspomagającymi aktywizację zawodową osób z niepełnosprawnością.

W trakcie pozostałych paneli poruszone zostały najistotniejsze i najbardziej aktualne tematy dla osób z niepełnosprawnością i ich otoczenia, m.in. związane z wdrożeniem modelu kształcenia specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją czy dostosowania obiektów i stanowisk pracy do potrzeb osób niepełnosprawnych. Wnioski, jakie płyną z konferencji, będą wykorzystane do rozwijania działań skierowanych do osób z niepełnosprawnością.

Dzień osób z niepełnosprawnością osiągnął skalę ogólnokrajową i będzie miał charakter cykliczny.

Organizatorami wydarzenia „Sięgnij po sukces” byli Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Transportu Samochodowego.

Dzień Osób z Niepełnosprawnością został objęty patronatem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz Ministra Infrastruktury. Patronami medialnymi byli Magazyn Integracja i portal niepełnosprawni.pl.

Galeria