Reklamy a BRD

19 czerwca br. w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano warsztaty podsumowujące wyniki projektu pt. „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

Uczestnikami wydarzenia byli pracownicy merytoryczni Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – instytucji, która zamówiła realizację projektu.

Poza przedstawieniem wyników badań przeprowadzono również szkolenie, w ramach którego zaprezentowano wytyczne oceny wpływu reklam zewnętrznych na bezpieczeństwo ruchu drogowego. Obejmowało ono wytyczne techniczne, lokalizacyjne i treściowe, oraz zastosowanie narzędzi pomiarowych i informatycznych rekomendowanych do stosowania w ocenie reklam widocznych w pasie drogowym.

Uzupełnieniem warsztatów były pokazy z użyciem symulatora samochodu osobowego oraz urządzeń do pomiaru luminacji nośników reklamowych.

***

Projekt pt. „Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”, zrealizowano w ramach programu "Rozwój Innowacji Drogowych", organizowanego i współfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju i Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad.

Przedsięwzięcia w ramach programu RID mają przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego, efektywności systemu zarządzania ruchem, a także opracowania optymalnych norm i standardów planowania, projektowania, technologii oraz budowy i eksploatacji dróg w Polsce.

Galeria