Transport 2018

W dniach 19-21 września 2018 roku w Kazimierzu Dolnym odbyła się VI Międzynarodowa Konferencja „TRANSPORT 2018” - Nowe rozwiązania techniczne, organizacyjne i informatyczne w transporcie.

Celem konferencji była wymiana doświadczeń naukowych i praktycznych w zakresie szeroko pojętego transportu drogowego, kolejowego, lotniczego i morskiego, jego organizacji, bezpieczeństwa, nowoczesnych technologii z wykorzystaniem informatyki, a także integracja środowisk naukowych i firm oraz kształcenie w tej dziedzinie.

Instytut Transportu Samochodowego aktywnie uczesniczył w tym wydarzeniu.

Z ramienia ITS udział w konferencji wzięli prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas - przewodniczący komitetu naukowego, dr Ewa Dębicka - członek komitetu naukowego konferencji oraz Monika Ucińska, Piotr Wiśniowski, Ewa Rostek, którzy wygłosili referaty w trakcie sesji plenarnych.

W komitecie naukowym wydarzenia znalazł się także prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Świderski, z-ca dyrektora ITS ds. naukowych.

Galeria