ITS-2-FUTURE

27 września 2018 roku odbyła się Konferencja „ITS-2-FUTURE: możliwości i wyzwania Inteligentnych Systemów Transportowych”, zorganizowana przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych.

Celem konferencji było omówienie obecnych trendów i kierunków rozwoju Inteligentnych Systemów Transportowych w Polsce i na świecie.

Konferencję otworzył Przemysław Gorgol, p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. Następnie głos zabrał Marek Chodkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, podkreślając, że w Polsce popierane są wszelkie inicjatywy na rzecz Inteligentnych Systemów Transportowych.

W konferencji udział wzięli także przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego: Tomasz Kamiński, Paula Razin i Małgorzata Pędzierska.

Prezentację pt. „ITS pod kątem osób z niepełnosprawnością, w tym wpływ pojazdów autonomicznych na mobilność tej grupy” przedstawił dr inż. Tomasz Kamiński. Podkreślił on, że przy Instytucie Transportu Samochodowego działa Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, a Instytut dysponuje flotą pojazdów przystosowanych dla różnych potrzeb tych właśnie osób. Zaznaczył on jednocześnie, że istnieje wiele obszarów, w których możliwe jest zastosowanie systemów ITS dla potrzeb wspierania osób z  niepełnosprawnością, ale obecnie nie wykorzystano jeszcze wszystkich możliwości.

Dr inż. Tomasz Kamiński stwierdził, że dużym przełomem w zakresie mobilności społeczeństwa, a w szczególności osób niepełnosprawnych, będą pojazdy zautonomizowane, a następnie w pełni autonomiczne. Ich wdrożenie będzie stanowiło rewolucję w podejściu do mobilności i spowoduje zredefiniowanie roli kierowcy i obecnego modelu funkcjonowania transportu.

Konferencja została podsumowana dyskusją ekspertów-panelistów, którzy wypowiadali się na temat zastosowania systemów ITS dla potrzeb planowania transportu.

Więcej informacji nt. konferencji

Galeria