Kongres transportu publicznego

W dniach 11-12 października 2018 roku w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie odbył się VII „Kongres transportu publicznego i inteligentnego miasta”.

Organizatorem wydarzenia był Zespół Doradców Gospodarczych TOR.

Podczas kongresu omówiono zagadnienia dotyczące:

Debatę pt. „Pojazdy autonomiczne szansą dla osób o ograniczonej mobilności” poprowadził dr inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Transportu Samochodowego, który przedstawił m.in. prezentację dotyczącą zagadnień zastosowania pojazdów zautonomizowanych.

W debacie udział wzięli:

  • Adrian Mazur, Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, Ministerstwo Infrastruktury
  • Magdalena Czenko, prawnik w zespole projektów infrastrukturalnych, WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr
  • Donata Kończyk, Pełnomocnik Prezydenta m.st. Warszawy ds. dostępności
  • Mikołaj Kwiatkowski, Trapeze Poland sp. z o.o.
  • Maciej Sekula, Dyrektor Handlowy, Karson Technology - autoryzowany dystrybutor Mobileye
  • Piotr Marek Smolnicki, Katedra Urbanistyki i Planowania Regionalnego, Politechnika Gdańska; Gdański Zarząd Dróg i Zieleni
  • Dr Magdalena Szymańska, Urząd Miejski w Gdańsku
  • Piotr Todys, Prezes Zarządu, Fundacja TUS

Podczas dyskusji podkreślono podstawowe problemy dotyczące zapewnienia mobilności dla osób z dysfunkcjami narządów ruchu, a także omówiono innowacyjne rozwiązania tj. pojazdy zautomatyzowane i autonomiczne, które w przyszłości ułatwią poruszanie się tej grupie społecznej.

Galeria