Studia podyplomowe

19 października w Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie odbyło się zakończenie XX edycji niestacjonarnych studiów podyplomowych „Bezpieczeństwo Ruchu Drogowego i Rzeczoznawstwo Samochodowe”. Jednocześnie zainaugurowano kolejną edycję studiów w roku akademickim 2018/2019.

Udział w uroczystościach wzięli m.in.: dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS, z-ca dyrektora ds. Naukowych ITS oraz mgr Monika Ucińska, koordynator studiów z ramienia Instytutu.

Studia prowadzone są przez Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej przy współudziale Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej, Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego oraz Instytutu Transportu Samochodowego.

***

Celem studiów jest przygotowanie do pracy eksperckiej i rzeczoznawczej w obszarze techniki samochodowej, w tym uzyskanie aktualnej i praktycznej wiedzy oraz nowych kwalifikacji w zakresie:

  • budowy i funkcjonowania współczesnych samochodów
  • mechaniki ruchu w złożonych sytuacjach drogowych
  • diagnostyki i badań pojazdów
  • zagadnień prawnych i techniczno-analitycznych pracy biegłego
  • techniki komputerowej
  • podstaw opiniowania i opisu wypadku drogowego

W ramach studiów słuchacze mają możliwość uzyskać:

  • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych
  • certyfikat ukończenia studiów sygnowany przez Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej (PW), Wydział Mechaniczny Wojskowej Akademii Technicznej (WAT), Stowarzyszenie Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego (SRTSiRD) oraz Instytut Transportu Samochodowego (ITS)
  • świadectwo ukończenia szkolenia specjalistycznego, wydane przez SRTSiRD przy współpracy z WAT, PW i ITS.

Galeria