Konferencja „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”

11 grudnia 2018 roku odbyła się piąta edycja konferencji pn. „Motoryzacja-Przemysł-Nauka”, zorganizowana przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Stowarzyszenie Dystrybutorów i Producentów Części Motoryzacyjnych oraz Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego.

W gronie zaproszonych gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego, którzy przedstawili następujące prezentacje:

  • „Wodór zasadniczym filarem przetwarzania energii niezbędnym do zmniejszenia globalnego ocieplenia - transport” - dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS
  • „Możliwości ITS i CTT w zakresie badań pojazdów CAD w Polsce” - dr Michał Niezgoda

Obecny na konferencji przedstawiciel Ministerstwa Infrastruktury – p. Maria Perkuszewska przedstawiła założenia projektu AV-PL-ROAD – Polska Droga do Autonomizacji Transportu Drogowego, który obecnie jest realizowany przez resort infrastruktury, Instytut Transportu Samochodowego oraz Politechnikę Warszawską. Projekt będzie trwał trzy lata, a jednym z jego efektów będzie utworzenie w ITS Centrum Kompetencji CAD (w zakresie pojazdów autonomicznych).

Galeria