ITS w mediach w 2018 roku

W okresie minionych dwunastu miesięcy 2018 roku ukazało się 5668 informacji poświęconych Instytutowi Transportu Samochodowego. To o ponad 15 proc. więcej niż w 2017 roku, kiedy liczba medialnych wzmianek o ITS wyniosła 4898.

Wzrost ma charakter stały, czego wyrazem jest 30 tys. wiadomości na temat aktywności Instytutu, zamieszczonych przez media, w ostatnich dziesięciu latach. Przeważająca liczba informacji o ITS została zamieszczona na portalach internetowych, w mediach społecznościowych oraz w prasie ogólnokrajowej i regionalnej. Wiedza ekspercka oraz doświadczenie pracowników Instytutu były również wykorzystywane przy powstawaniu audycji radiowych i telewizyjnych.

Tematyka poruszana w mediach, tożsama z profilem działalności Instytutu, to:

 • bezpieczeństwo ruchu drogowego,
 • pojazdy autonomiczne i elektryczne,
 • paliwa alternatywne,
 • psychologia transportu drogowego,
 • ochrona środowiska,
 • zarządzanie i telematyka transportu,
 • badania techniczne i homologacja pojazdów,
 • badania kosztów w transporcie,
 • badania materiałów wykorzystywanych w przemyśle motoryzacyjnym.

Systematyczny wzrost liczby informacji na temat Instytutu Transportu Samochodowego jest następstwem szeregu nowych inicjatyw, przedsięwzięć oraz projektów podejmowanych przez kierownictwo Instytutu.

W minionym roku największy rozgłos przyniosły działania związane z:

 • Kampanią „Twoje światła – Twoje bezpieczeństwo”
 • Elektromobilnością i paliwami alternatywnymi
 • Autonomizacją transportu
 • Tematem - Kierowcy 50+
 • Platformą car-sharingową „Mobi-ON”
 • Narkotykami w ruchu drogowym
 • Bezpieczeństwem w ruchu drogowym
 • Badaniami średnich prędkości na drogach
 • Badaniami elementów odblaskowych
 • Systemem powiadamiania o wypadkach drogowych – eCall.
Źródło: IMM