Nowa książka w ofercie wydawniczej ITS

Inżynieria jakości w wybranych obszarach transportu” (autorstwa dra hab. inż. Andrzeja Świderskiego, prof. ITS), to monografia, w której usystematyzowano naukową wiedzę dotyczącą praktycznych zastosowań metod, narzędzi i technik z obszaru inżynierii jakości w transporcie. Uzupełniono ich naukowy katalog o autorskie rozwiązania wykorzystywane do monitorowania, oceny jakości i jej doskonalenia w transporcie m.in. algorytmy sztucznej inteligencji, oparte na modelowaniu neuronowym. Przedstawiono przykłady, poparte wynikami badań naukowych, praktycznego wykorzystania w transporcie teorii inżynierii jakości.

Więcej informacji 

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl