Nowy patent ITS

Instytut Transportu Samochodowego otrzymał patent Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na wynalazek pt. „Sposób mocowania w podwoziu samochodowym wymiennej kasety z baterią akumulatorów do samochodu z napędem elektrycznym oraz układ konstrukcyjny do realizacji sposobu”.

Autorami wynalazku są pracownicy ITS: Janusz Kołodziejczyk, Wojciech Moćko, Małgorzata Kalisz, Marcin Ornowski oraz Magdalena Szymańska. 

Przedmiotem wynalazku jest sposób mocowania w podwoziu samochodowym wymiennej kasety z umieszczoną w niej baterią akumulatorów zasilających samochód o napędzie elektrycznym oraz układ konstrukcyjny do realizacji sposobu.

Wynalazek ma zastosowanie w przemyśle samochodowym, zwłaszcza w zakładach produkujących samochody elektryczne oraz w zakładach modernizacji i/lub naprawy samochodów.