Międzynarodowe wyróżnienie dla ITS

W dniach 14-15 maja w Limassol na Cyprze odbyło się Globalne Forum Innowacji. Impreza została zorganizowana przez Międzynarodowy Klub Innowacji Archimedes przy wsparciu Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO), Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców (IFIA) oraz Ministerstwa Energii Przemysłu Handlu i Turystyki Republiki Cypryjskiej. Obradom forum, w których udział wzięli przedstawiciele 20 krajów z trzech kontynentów, towarzyszyła wystawa i konkurs wynalazków oraz innowacyjnych technologii.

Do konkursu, który został rozegrany w 12 kategoriach tematycznych zgłoszono 60 wynalazków, w tym 5 z Polski. Wśród innowacji, pochodzących z instytutów badawczych oraz uczelni wyższych, złotym medalem został nagrodzony m.in. Instytut Transportu Samochodowego za projekt: „Centrum Edukacji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (CEBR)”. Autorkami rozwiązania są: mgr Maria Dąbrowska-Loranc, mgr Dagmara Jankowska-Karpa i dr Aneta Wnuk.

 

Serdecznie gratulujemy!

Galeria