Polski Kongres ITS

W dniach 22-23 maja odbył się Polski Kongres ITS (Inteligentnych Systemów Transportowych), w którym udział wzięli przedstawiciele Instytutu Transportu Samochodowego.

Tematem tegorocznego Kongresu był rozwój systemów ITS, w tym pojazdów autonomicznych w kontekście zarządzania mobilnością jako usługą MaaS (to koncepcja, w której potrzeby pasażerów są zaspokajane za pomocą jednej usługi, łączącej ofertę wielu przewoźników), a także innymi usługami, które w przyszłości mogą zastąpić tradycyjny model związany z posiadaniem pojazdu. Zakłada się, że pojazdy autonomiczne mogą usprawnić transport, poprawić jego bezpieczeństwo (dzięki zastąpieniu człowieka, jako źródła błędów prowadzących do kolizji i wypadków drogowych), a także usprawnić mobilność osób niepełnosprawnych.

Referat programowy, dotyczący autonomizacji transportu drogowego, jako wieloaspektowego wyzwania, które może zrewolucjonizować funkcjonowanie transportu, przedstawił Dyrektor Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury Adrian Mazur. Przedmiotową tematykę kontynuowano także podczas panelu dyskusyjnego poświęconego pojazdom autonomicznym, w którym udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury, Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej, Instytutu Łączności i firmy Emapa S.A. Panel poprowadził dr inż. Tomasz Kamiński z Instytutu Transportu Samochodowego. W jego trakcie poruszono, m.in. zagadnienia związane z realizacją projektu „Polska droga do autonomizacji transportu drogowego” (AV-PL-ROAD), realizowanego przez Ministerstwo Infrastruktury (lidera konsorcjum), Centrum Telematyki Transportu Instytutu Transportu Samochodowego oraz Wydział Transportu Politechniki Warszawskiej.

Galeria