Spotkanie Międzynarodowego Komitetu CITA

W dniach 12-14 czerwca w siedzibie Instytutu Transportu Samochodowego zorganizowano kolejne spotkanie ekspertów międzynarodowej grupy roboczej Headlight Testing (Badania Reflektorów) CITA - Międzynarodowego Komitetu ds. Badań Technicznych Pojazdów.

Przewodniczącym grupy roboczej jest przedstawiciel Polski - dr inż. Tomasz Targosiński, pracownik naukowy ITS.

Celem prac grupy jest opracowanie europejskich rekomendacji dotyczących badania reflektorów samochodowych oraz dla urządzeń służących do tych badań w ramach okresowego przeglądu technicznego pojazdów na stacji kontroli pojazdów.

Badanie świateł to ważny dla bezpieczeństwa element kontroli okresowej. Jak pokazuje praktyka (w tym badania przeprowadzane w ITS) oświetlenie pojazdów pozostawia wiele do życzenia. Jednym z kluczowych elementów wpływających na jakość oświetlenia są szczegółowe wymogi dotyczące badań okresowych świateł i urządzeń używanych do tego celu. Obecnie są one bardzo uproszczone, mało dokładne i w dużym stopniu organoleptyczne. Grupa w ramach kolejnych spotkań analizuje źródła problemów i wypracowuje zalecenia zmierzające do zauważalnej poprawy sytuacji.

Przedmiotem spotkania było przygotowanie założeń drugiego etapu prac, tj. dostosowania wymagań do badanych właściwości oświetlenia i metodologii badań przy wykorzystaniu nowych technologii.

Galeria