Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

 

DOFINANSOWANO

ZE ŚRODKÓW

PAŃSTWOWEGO

FUNDUSZU CELOWEGO


PROGRAM GOSPOSTRATEG

Polska droga do automatyzacji transportu drogowego

AV-PL-ROAD

DOFINANSOWANIE

7 144 489 zł

CAŁKOWITA WARTOŚĆ INWESTYCJI

7 656 489 zł

Akronim projektu pt. „Polska droga do automatyzacji transportu drogowego” powstał z połączenia słów Automated Vehicle-Poland-Road. W odniesieniu do pojazdów autonomicznych (AV – Automated Vehicles) stosowany jest także akronim CAD – Connected Automated Driving, który jest związany z potencjalnie istotną funkcją komunikacji pojazdu z innymi pojazdami i infrastrukturą (V2V i V2I). Zapewnienie komunikacji między pojazdami umożliwia m.in. jazdę w konwoju, w którym tylko pierwszy pojazd jest prowadzony przez kierowcę. Globalny przemysł motoryzacyjny i transport drogowy przechodzi obecnie transformację, która polega na automatyzacji pojazdów zmierzającej do wdrożenia pojazdu autonomicznego, zdolnego do transportu pasażerów i towarów bez udziału kierowcy. Autonomizacja pojazdu oznacza jego zdolność do samodzielnego wykonywania wszystkich manewrów, które były dotychczas wykonywane przez kierowcę. W zależności od stopnia automatyzacji pojazdy CAD będą zmniejszały, a nawet eliminowały udział człowieka w prowadzeniu pojazdu. W związku z nieuchronnie postępującym wdrażaniem pojazdów CAD sformułowano cele projektu:

- zapewnienie merytorycznego wsparcia dla Rządu RP w zakresie bezpiecznego wdrażania pojazdów CAD w Polsce – budowę zaplecza merytorycznego poprzez wykonania analiz i testów pojazdów CAD z wykorzystaniem krajowej infrastruktury drogowej,

- przygotowanie Polski na wyzwania związane z bezpiecznym wdrażaniem do ruchu drogowego pojazdów zautomatyzowanych, a w przyszłości autonomicznych,

- utworzenie Punktu Kontaktowego CAD w zakresie automatyzacji transportu drogowego,

- zapewnienie wsparcia dla efektywnego funkcjonowania i konkurencyjności krajowego rynku motoryzacyjnego i rynku informatycznego,

- aktywizacja społeczeństwa w zakresie nowych możliwości związanych z rozwojem rynku pojazdów CAD,

- analiza wpływu wprowadzenia pojazdów i systemów CAD na inne obszary i problemy sfery społeczno-gospodarczej.

Polski przemysł motoryzacyjny to w głównej mierze firmy produkujące części, podzespoły i oprogramowanie dla potrzeb producentów pojazdów. Z drugiej strony znani i doceniani w świecie polscy informatycy powinni odegrać istotną rolę w rozwoju polskiego przemysłu związanego z CAD. Polskie podmioty mają szansę skorzystać z rewolucji w motoryzacji, polegającej na wdrażaniu CAD, co przełoży się na wzrost produktywności i konkurencyjności polskiej gospodarki. W Czwartą Rewolucję Przemysłową (Przemysł 4.0) zaangażowane mogą być polskie firmy z branży motoryzacyjnej, informatycznej i usługowej – producenci części samochodowych, oprogramowania dla potrzeb czujników i podzespołów elektronicznych w samochodach, a także usługodawcy oferujący rozwiązania informatyczne dla potrzeb motoryzacji (nawigacje, planery podróży, systemy wymiany informacji między kierowcami itp.). Odbiorcami efektów projektu będzie więc przede wszystkim administracja publiczna, polskie firmy branży motoryzacyjnej, uczelnie i instytuty badawcze oraz szeroko rozumiana sfera społeczna. Automatyzacja transportu jest nieuchronna i będzie miała wpływ na różne dziedziny życia, podobny do wprowadzenia Internetu.

Innowacyjność automatyzacji uzasadnia konieczność ciągłego monitorowania przebiegu tego procesu, m.in. dzięki utworzeniu jako efekt projektu – Punktu Kontaktowego CAD.

Projekt jest realizowany przez konsorcjum składające się z Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju (lidera projektu), Instytutu Transportu Samochodowego i Politechniki Warszawskiej.

Konsorcjum:

 

 

 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close