ITS odpowiedzialny za testy CCAM

23 i 24 czerwca 2022 r. wiceminister infrastruktury Rafał Weber wziął udział w spotkaniu ministrów ds. transportu państw Grupy Wyszehradzkiej (V4). Spotkanie w Budapeszcie zorganizowane zostało przez węgierską prezydencję w V4, która kończy się 30 czerwca 2022 r. Obecni byli także wiceminister innowacji i przemysłu Węgier Dávid Vitézy, wiceminister transportu i budownictwa Słowacji Jaroslav Kmet’ oraz wiceminister transportu Czech Václav Bernard.

Kluczowymi tematami rozmów były wzajemne relacje państw V4 w zakresie m.in. trwającej rewizji wytycznych sieci TEN-T i budowy połączeń kolei dużych prędkości (KDP). Wiele uwagi poświęcono wspólnym działaniom jakie kraje V4 mogą podjąć oraz wyzwaniom jakie są stoją przed transportem w konsekwencji agresji zbrojnej Rosji na Ukrainę.

Jednym z punktów obrad była także sesja dotycząca przeglądu wytycznych Transeuropejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) i projektu budowy połączeń kolei dużych prędkości. Celem rozwijania sieci jest koordynacja oraz zapewnienie spójności i komplementarności inwestycji infrastrukturalnych w państwach UE, a także usprawnienie swobodnego przepływu osób i towarów.

Na zakończenie wiceministrowie ds. transportu Polski, Węgier, Czech i Słowacji podpisali Memorandum w dziedzinie rozwoju i testowania współpracującej, połączonej i zautomatyzowanej mobilności (z ang. Cooperative, Connected and Automated Mobility - CCAM).

Sygnatariusze Memorandum przyznali, że cyfryzacja jest kluczowym elementem przyszłych systemów mobilności, które muszą być bezpieczne, efektywne i przyjazne dla środowiska, a także zrównoważone społecznie. Postęp technologiczny w dziedzinie mobilności współpracującej, połączonej i zautomatyzowanej (CCAM) oferuje ogromny potencjał, który może przyczynić się do sprostania wyzwaniom stojącym przed systemami mobilności, takim jak znaczny wzrost ruchu, potrzeby w zakresie bezpieczeństwa i dostępności, zmieniające się wymagania dotyczące mobilności czy rosnące emisje zanieczyszczeń z sektora transportu.

Jedną z instytucji wyznaczonych w Memorandum - w zakresie badań i testów środowiskowych dla CCAM - został Instytut Transportu Samochodowego (ITS), który posiada wieloletnie i międzynarodowe doświadczenie wsparte szczególnymi kompetencjami w obszarach: pojazdów automatycznych i połączonych, inteligentnych systemów transportowych, bezpieczeństwa ruchu drogowego, psychologii transportu a także homologacji pojazdów.

Badania ITS nad CCAM prowadzone są w Centrum Kompetencji Pojazdów Autonomicznych i Połączonych (CK:PAP). Nadrzędnym celem działania Centrum jest wsparcie eksperckie administracji rządowej w sprawnym i bezpiecznym wdrożeniu technologii autonomizujących pojazdy w Polsce, ewaluację tych technologii w oparciu o najlepsze międzynarodowe praktyki, na różnych poziomach gotowości wg skali SAE, jak również monitorowanie i inicjowanie krajowych obszarów badawczych w zakresie drogowego transportu autonomicznego

Źródło: mi.gov.pl/oprac. własne

Foto: mi.gov.pl


Galeria

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close