IV Konferencja \"Paliwa z odpadów\"

W dniach 25-27 marca 2014 roku w Poznaniu odbyła się konferencja „Paliwa z odpadów”, zorganizowana przez firmę ABRYS z udziałem środowisk naukowych, rządowych, samorządowych i przemysłu. W spotkaniu wzięli także udział przedstawiciele Centrum Badań Materiałowych i Mechatroniki ITS: p. Anna Skarbek i p. Ryszard Michalski. Tematem konferencji były paliwa alternatywne i perspektywy rozwoju tego rynku.

Obrady konferencji obejmowały referaty i dyskusje panelowe w zakresie:

  • produkcji paliw z odpadów,
  • wymagań jakościowych paliw z odpadów,
  • rynku zbytu paliw z odpadów,
  • nowych technologii produkcji paliw z odpadów.

Organizatorzy konferencji przygotowali także wystawę, która zgromadziła wiele firm krajowych i zagranicznych, oferujących doradztwo prawne i techniczne, technologie recyklingu, urządzenia do recyklingu odpadów oraz aparaturę badawczą.

W ramach konferencji zaaranżowano również zwiedzanie zakładu wyposażonego w instalację do produkcji paliwa alternatywnego z odpadów komunalnych - zakład został umiejscowiony w pobliżu Berlina i przy pomocy technologii MBS (mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunalnych) przerabia 135.000 ton zmieszanych odpadów komunalnych rocznie. Na składowisko kierowanych jest tylko ok. 5% odpadów. Odzyskiwana frakcja metali Fe i nFe przekazywana jest do hut, a frakcja mineralna, czyli odpady szklane, ceramika, gruz budowlany wykorzystywane są do budowy dróg lub składowane.

W Polsce ponad 90% zmieszanych odpadów komunalnych, pod różnymi kodami, kierowane jest na składowiska. Oczekuje się, że nowa ustawa o odpadach i utrzymaniu porządku i czystości w gminach wdroży standardy unijne w naszym kraju. Obowiązująca ustawa o recyklingu samochodów wycofanych z eksploatacji nakazuje, aby nie później niż do 31 grudnia 2015 roku w odniesieniu do wszystkich pojazdów wycofanych z eksploatacji, ponowne użycie i odzyskiwanie powinno być podniesione do poziomu co najmniej 95% na średnią masę pojazdu i rok. Odzyskane odpady samochodowe, w myśl wymienionych ustaw, powinny być ponownie wykorzystane, a następnie poddane recyklingowi, odzyskowi energetycznemu, a na końcu zostać unieszkodliwione przez składowanie. Szacuje się, że w demontowanym samochodzie kategorii M1 znajduje się około 100 kg potencjalnego paliwa alternatywnego w postaci odpadów gumowych z tworzyw sztucznych, odpadów włókienniczych, odpadów celulozowych o wysokich właściwościach paliwowych.

***

W Instytucie Transportu Samochodowego prowadzone są prace nad możliwościami wykorzystania odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji jako paliwa alternatywne.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close