Nowa książka w ofercie wydawniczej ITS

Nowa publikacja pracowników naukowych ITS dotyczy analizy sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) na rynku transportu samochodowego.

W celu scharakteryzowania stanu sektora MSP pod względem ilościowym i jakościowym określona została jego istota, jak też zasady klasyfikacji przedsiębiorstw, składające się na sektor. Podane zostały liczby podmiotów ogółem w gospodarce narodowej według grup zatrudnienia oraz w transporcie i gospodarce magazynowej jak też w transporcie samochodowym ładunków. W liczbie tak ujętych podmiotów wyodrębniono sektory MSP. Działalność przedsiębiorstw z badanego sektora została przedstawiona poprzez liczby pracujących i wkład w wytwarzaniu PKB, w grupach wielkości podmiotów gospodarczych - okres badawczy obejmuje dane z ostatnich kilku lat. Starano się także przytoczyć przykłady z działalności rynku transportu samochodowego z zakresu przewozu ładunków.


Uwarunkowania zewnętrzne przedsiębiorstw są określone przez politykę gospodarczą Unii Europejskiej i Polski. Z tego względu przedstawiono odnośne instrumenty realizacji polityki wspólnotowej i krajowej, w rozumieniu aktów prawnych z okresu przed – i po akcesji Polski do UE, w których zostały wyspecyfikowane odniesienia do sektora MSP.

Zaprezentowano wiodący element uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstw, tj. dostępność źródeł finansowania ich działalności, jak też formy pozyskiwania środków pieniężnych na realizację polityki rozwojowej przez sektor MSP.

W publikacji uwzględniono ponadto rozwiązania dotyczące strategii działania sektora MSP w Polsce, a także możliwości jego rozwoju.

Więcej informacji

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close