Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo

W dniu 21 maja 2015 r. w Instytucie Transportu Samochodowego zorganizowano ogólnopolską konferencję podsumowującą wyniki projektu pn. „Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center (AMC-2)”i inaugurującą Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych.

Konferencję otworzył dr hab. inż. Marcin Ślęzak, Dyrektor ITS. Następnie odczytano list Ministra Pracy i Polityki Społecznej – Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza skierowany do uczestników spotkania, w którym szef resortu pracy podkreślił znaczenie wsparcia aktywności osób niepełnosprawnych i podziękował za zaangażowanie i wysiłek wkładany we wsparcie tej grupy społecznej.

Konferencja AMC-2 zgromadziła reprezentantów instytucji, organizacji i firm działających na rzecz integracji osób niepełnosprawnych. W gronie gości znaleźli się m.in. przedstawiciele Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych. Udział w konferencji wziął także przedstawiciel Departamentu Transportu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju.

W czasie konferencji przedstawiono szereg prezentacji, w tym:

  • Podsumowanie wyników projektu „Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center AMC-2” i koncepcji usług AMC-2 (Małgorzata Zysińska, Monika Ucińska, Adam Sowiński, Instytut Transportu Samochodowego);
  • Wyniki badań związanych z ergonomią i bezpieczeństwem pojazdów zaadaptowanych w projekcie AMC-2  (dr hab. inż. prof. WAT Jerzy Małachowski, dr inż. Kamil Sybilski, Wojskowa Akademia Techniczna);
  • Prezentacja floty pojazdów AMC-2 (Henryk Wojciechowski, Szef Biura Badań i Rozwoju AMZ BIS Sp. z o.o., Adam Sowiński, Instytut Transportu Samochodowego, Robert Politowski, Prezes EFEKTOR Sp. z o.o.);
  • Prezentacja demonstratorów detali adaptacyjnych wraz z wynikami analiz (dr inż. Zbigniew Pączek, Andrzej Gil, Instytut Odlewnictwa);
  • Postulaty i potrzeby środowiska niepełnosprawnych kierowców (Beata Stasiak, Polskie Stowarzyszenie Kierowców z Niepełnosprawnością „POL.ON”, dr Edyta Lisek, Stowarzyszenie Kulturalno-Sportowe Niesłyszących „Surdostal”, Piotr Kosmowski, KOSMOS - Specjalistyczna nauka jazdy dla osób niepełnosprawnych);
  • Prezentacja programu Fiat Autonomy i oferty dla osób niepełnosprawnych (Piotr Wróbel, Dyrektor, Fiat Auto Poland S.A., Tomasz Chojecki, Dyrektor, Fiat Auto Poland S.A).

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa prezentująca pojazdy specjalnie przystosowane dla niepełnosprawnych kierowców i pasażerów.

Konferencja AMC-2 otrzymała patronat honorowy Pani Marii Wasiak, Ministra Infrastruktury i Rozwoju, Pana Władysława Kosiniaka-Kamysza, Ministra Pracy i Polityki Społecznej, Pana Jarosława Dudy, Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych, oraz Pana Posła Michała Szczerby, Przewodniczącego Komisji Polityki Senioralnej Sejmu RP.

Przedmiotem projektu AMC-2 jest opracowanie całościowego systemu wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo, dzięki zaadaptowanej – na potrzeby dziewięciu rodzajów grup dysfunkcji ruchowych (w tym narządów ruchu i kręgosłupa) – pilotażowej floty samochodowej. Adaptacje wykonano pod kątem osób z dysfunkcjami kończyn dolnych i górnych, tetraplegią, karłowatością i osób poruszających się na wózkach.

Wykonane w ramach projektu innowacyjne adaptacje dziesięciu pojazdów były możliwe dzięki testom wykonanym w warunkach rzeczywistych oraz analizom zachowań kierowców i pasażerów w pojeździe - do realizacji projektu zaangażowano aktywne osoby niepełnosprawne z różnymi dysfunkcjami ruchowymi.

Główne modyfikacje w pojazdach objęły systemy układów kierowania, pozycję kierowców, urządzenia umożliwiające wsiadanie i ściśle związane z dysfunkcjami, które uniemożliwiają prowadzenie standardowych pojazdów. Uwzględniono również wariant adaptacji pojazdu umożliwiający także naukę jazdy przez instruktora niepełnosprawnego ruchowo. Wszystkie zmiany wykonano z uwzględnieniem zasad ergonomii kierowcy, nie naruszając zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Przygotowane w ramach projektu modyfikacje pojazdów będą służyły uruchomieniu we wrześniu 2015 r. Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych, w tym:

  • ośrodka szkolenia niepełnosprawnych kierowców,
  • ogólnopolskiego punktu informacyjnego związanego z ich mobilnością motoryzacyjną,
  • wypożyczalni pojazdów dostosowanych (z możliwością testów),
  • pomocy w pozyskiwaniu dofinansowania na zakup pojazdu i jego adaptację.

Komercjalizacja wyników projektu AMC-2 przyczyni się do lepszej aktywizacji zawodowej osób niepełnosprawnych w Polsce, a dzięki nowym technologiom i narzędziom możliwe będzie uruchomienie seryjnej produkcji urządzeń i sieci autoryzowanych serwisów modyfikacji i badań zaadaptowanych pojazdów.

Projekt AMC-2 jest finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach Programu INNOTECH. Konsorcjum AMC-2, koordynowane przez ITS, tworzą: Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego, Instytut Odlewnictwa oraz AMZ BIS sp. z o.o.

Galeria

Cała galeria
Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close