III Krakowskie Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

Kolejną edycję krakowskiej konferencji poświęconej bezpieczeństwu w ruchu drogowym otworzyli: Konrad Romik (KR BRD), gen. Marek Bieńkowski (NIK), dr hab. inż. Marcin Ślęzak (ITS), Marek Dworak (MORD Kraków), dr hab. inż. Kazimierz Jamroz (Politechnika Gdańska), prof. PG, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca (Politechnika Krakowska).

W ramach ogólnopolskiej konferencji specjalistycznej „Stała i tymczasowa organizacja ruchu drogowego – Organizacja Ruchu 2016” przygotowano szereg wystąpień eksperckich:

11.25 – 13.15 Sesja I: STAN BEZPIECZEŃSTWA RUCHU DROGOWEGO. Przewodniczący Sesji: Ewelina Nawara, Mirosław Bajor.

 1. „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego – cele i wyzwania” Konrad Romik, sekretarz KRBRD.
 2. „Wyniki kontroli NIK „Funkcjonowanie systemu gromadzenia i wykorzystywania danych dotyczących BRD” gen. Marek Bieńkowski, dyrektor Departamentu Porządku i Bezpieczeństwa Wewnętrznego NIK.
 3. Polskie Obserwatorium BRD w kontekście raportu NIK” dr hab. inż. Marcin Ślęzak, dyrektor ITS; Maria Dąbrowska – Loranc, kierownik Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, ITS.
 4. „Propozycja zmian i uzupełnień do Rozporządzenia w sprawie znaków i sygnałów drogowych… oraz Rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków…” Marek Dworak, sekretarz Małopolskiej Wojewódzkiej Rady BRD, dyrektor MORD w Krakowie.

14.30 – 16.25 Sesja II WARUNKI TECHNICZNE DLA ZNAKÓW DROGOWYCH. Przewodniczący Sesji: prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, Norbert Wyrwach.

 1. „Wybrane zagadnienia odnośnie do propozycji zmian warunków technicznych dotyczących znaków drogowych” Leszek Kornalewski, kierownik Centrum Monitoringu BRD, IBDiM.
 2. „Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie znaków zmiennej treści” Aleksander Konior, prezes zarządu APM.
 3. „Propozycja zmian grafiki znaków drogowych pionowych” Mirosław Sosna, artysta plastyk, grafik.
 4. „Oznakowanie i bezpieczeństwo w rejonach zakrętów – potrzeby oraz perspektywy wprowadzenia zmian” dr Jerzy Gruszczyński, projektant wzornictwa przemysłowego, specjalista ds. komunikacji wizualnej.

16:55 – 18.30SesjaIII WARUNKI TECHNICZNE DLA ELEMENTÓW INFRASTRUKTURY DROGOWEJ. Przewodniczący Sesji: dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG; prof. dr hab. inż. Marian Tracz.

 1. „Wybrane zagadnienia dotyczące propozycji zmiany warunków technicznych w zakresie sygnalizacji świetlnej” Tomasz Krukowicz, Zespół Sterowania Ruchem Drogowym, Politechnika Warszawska.
 2. „Ocena wybranych środków zarządzania prędkością” prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry, dr inż. Mariusz Kieć, Katedra Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, dr inż. Marcin Budzyński, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska.
 3. „Kierunki planowanych zmian w rozporządzeniu o znakach i sygnałach drogowych oraz w „czerwonej książce” w zakresie znaków i sygnałów drogowych” Łukasz Twardowski, dyrektor Departamentu, Grzegorz Mucha, Marek Wierzchowski, Departament Transportu Drogowego MIiB.

Forum Organizacja Ruchu 2016 odbyło się bezpośrednio przed IV Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Bariery ochronne na drogach i obiektach inżynierskich – Bariery 2016”, które będzie realizowane w dniach 25 – 26 Lutego 2016 r.

Szczegóły dotyczące tego wydarzenia:

9.00 – 10.40 Sesja IV PIESI W RUCHU DROGOWYM. Przewodniczący Sesji: Grzegorz Kuczaj, Marek Wierzchowski.

 1. „Zasady lokalizacji przejść dla pieszych na drogach krajowych województwa małopolskiego” Michał Ceremuga, GDDKiA Kraków
 2. „Zasady wyznaczania wymaganej widoczności przejść dla pieszych” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry, Tomasz Mackun, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska.
 3. „Zasady oświetlania przejść dla pieszych” dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PWSZ w Ciechanowie, Politechnika Warszawska.
 4. „Propozycja metody wyboru urządzeń BRD dla pieszych” dr hab. inż. Kazimierz Jamroz, prof. PG, kierownik Katedry Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska, prof. dr hab. inż. Stanisław Gaca, kierownik Katedry Budowy Dróg i Inżynierii Ruchu, Politechnika Krakowska, Tomasz Mackun, Judyta Rychlewska, Katedra Inżynierii Drogowej, Politechnika Gdańska.

11.00 – 12.20 Sesja V ZMIANY W WARUNKACH TECHNICZNYCH DLA DRÓG. NOWOCZESNE URZĄDZENIA BRD. Przewodniczący Sesji: dr inż. Marcin Budzyński, dr hab. inż. Tadeusz Sandecki, prof. PW.

 1. „Zaawansowanie prac zmierzających do wprowadzenia zmian w warunkach technicznych dla dróg publicznych (za wyjątkiem urządzeń BRD)” Grzegorz Kuczaj, naczelnik Wydziału Warunków Technicznych, MIiB.
 2. „Nowoczesne urządzenia sygnalizacyjne, aktywne elementy BRD oraz utrzymanie parametrów oznakowania w tymczasowej organizacji ruchu” Erwin Smeyers, Stuer-Egghe, Dominik Jutkowiak, prezes Viateco.
 3. „Wymagania normy PN-EN 12352 - świetlne urządzenia ostrzegawcze. Zastosowanie mobilnych amortyzatorów zderzeń w tymczasowej organizacji ruchu” Dawid Kakowski, prokurent Nissen Polska.

12.20 – 12.30 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE FORUM ORGANIZACJA RUCHU 2016. Ewelina Nawara, prof. dr hab. inż. Marian Tracz.

Dotychczasowe edycje wydarzeń poświęcone organizacji ruchu drogowego: I Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne "Oznakowanie i Organizacja ruchu w czasie prowadzenia robót drogowych - Tymczasowa Organizacja Ruchu 2014” oraz II Ogólnopolskie Seminarium Specjalistyczne „Organizacja Ruchu 2015”, które odbyły się w lutym 2014 r. oraz w lutym 2015 r. w Krakowie wzbudziły duże zainteresowanie.

Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich i uwarunkowań formalnych podczas krakowskiego wydarzenia stwarzane są okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych.

Podczas tegorocznej edycji Forum Organizacja Ruchu 2016 szczególną uwagę poświęcono konsultacjom proponowanych zmian w "czerwonej książce" w zakresie znaków i sygnałów drogowych oraz problematyce niechronionych uczestników ruchu drogowego.

Zasadniczym celem Forum jest danie sposobności uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w przyszłości.

Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Instytut Transportu Samochodowego.

Link do fotorelacji

Źródło: Organizator

Galeria

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close