Posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ECTRI

W ramach międzynarodowej konferencji Transport Research Arena 2016 (TRA 2016), odbywającej się w dniach 18-21 kwietnia na PGE Narodowym, zorganizowano posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego ECTRI. Gospodarzami wydarzenia byli: Instytut Kolejnictwa oraz Instytut Transportu Samochodowego.

Spotkaniem poprzedzającym zgromadzenie było posiedzenie (w siedzibie ITS) grupy roboczej ECTRI poświęcone frachtowi i logistyce – omówiono bieżące działania oraz możliwości aplikowania o środki unijne w ramach programu Horyzont2020.

Podczas wizyty w ITS przedstawicielom ECTRI zaprezentowano główne laboratoria Instytutu oraz aktualnie realizowane projekty oraz przedsięwzięcia w zakresie badań kierowców, ruchu drogowego i badań materiałów stosowanych w pojazdach.

Ponadto zademonstrowano wyposażenie Instytutu, w tym nowoczesną aparaturę badawczo-pomiarową w Centrum Ochrony Środowiska, Centrum Badań Materiałowych oraz w Centrum Telematyki Transportu.

W trakcie obrad ECTRI omówiono zagadnienia związane m.in. z:

 • kwestiami działalności statutowej, w tym sprawozdaniami za 2015 rok,
 • podsumowaniem minionych spotkań w ramach ECTRI,
 • prezentacją nowego członka stowarzyszenia – Uniwersytet Lublański (Słowenia),
 • strategią działania Stowarzyszenia,
 • zasadami budowania skutecznego konsorcjum,
 • wyborami do Rady Doradczej ECTRI,
 • finansowaniem działalności ECTRI,
 • pozyskiwaniem nowych członków.

***

ECTRI jest międzynarodową organizacja typu non-profit, założoną w kwietniu 2003. Jej członkami jest 28 dużych europejskich instytutów badawczych i uniwersytetów z 20 krajów Europy, zajmujących się transportem. Łącznie Stowarzyszenie skupia ponad 3000 europejskich pracowników naukowych z dziedziny transportu.

Podstawowym celem ECTRI jest pomoc w budowaniu Europejskiej Przestrzeni Badawczej (ERA) w transporcie lądowym poprzez współpracę w grupach tematycznych oraz współpracę w ramach grup roboczych, grup zadaniowych, programów ramowych, seminariów i konferencji.

Wizją ECTRI jest skuteczny, zintegrowany europejski system transportowy, który zapewni bezpieczną i zrównoważoną mobilność osób i towarów. Aby zrealizować tą wizję, ECTRI dostarcza wiedzy, kompetencji oraz prowadzi doradztwo w tym zakresie. Podstawowe cechy ECTRI to niezależność intelektualna, przejrzystość oraz niezależność naukowa. Długoterminową wizją ECTRI jest tworzenie sieci instytutów badawczych przez łączenie zalet i potencjału wszystkich jej członków i korzystania z ich wiedzy i/lub infrastruktury.

Główne cele ECTRI w ramach Europejskiej Przestrzeni Badawczej są następujące:

 • Stworzenia ściśle powiązanej i zinstytucjonalizowanej sieci ośrodków kompetencji w ramach Europejskiego planowania transportu oraz badań naukowych.
 • Czołowy przedstawiciel europejskich instytutów badawczych w dziedzinie transportu, które prezentuje neutralne spojrzenie na politykę planowania transportu.
 • Pomoc swoim członkom w dołączeniu do grona centrów doskonałości w swoich krajach, przede wszystkim w zakresie transportu multimodalnego.
 • Pomoc swoim członkom w dialogu naukowym z Komisją Europejską w sprawach związanych z planowaniem polityki transportowej.
 • Wspieranie i rozwój kanałów rozpowszechniania wyników badań transportowych w European Transport Research Review - ETRR.
 • Wspieranie i pomoc członkom w wyborze, najbardziej aktywnych i skutecznych współpracowników do programów Unii Europejskiej w ramach prowadzonych badań.
 • Tworzeniu wizerunku członków, jako szanowanych reprezentantów europejskiej społeczności naukowej transportu.

Głównymi tematami, na których skupia się ECTRI są:

 • zrównoważone systemy transportu, w tym paliwa alternatywne,
 • inteligentne systemy transportowe, w tym ICT i Galileo,
 • ruch i bezpieczeństwo transportu,
 • zachowanie i społeczne aspekty komunikacji i transportu,
 • literatura transport,
 • systemy transportowe w przyszłości.

Galeria

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close