Dopuszczenie jednostkowe – pojazdy pozostałych kategorii (L, R)

Z dniem 14 sierpnia 2013 r. decyzją Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Instytut Transportu Samochodowego stał się jednostką uprawnioną do przeprowadzania m.in. procedury dopuszczenia jednostkowego. Dopuszczenie jednostkowe polega na badaniu jednego, konkretnego egzemplarza pojazdu i stwierdzeniu, czy pojazd ten spełnia wymagania określone przez MTBiGM w Dz. U. z 2013 r., poz. 408 – tekst jednolity - Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. ogłoszone w Dz. U. z 2015r., poz.148  w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu. Dopuszczeniu jednostkowemu podlega nowy, niezarejestrowany dotąd pojazd, który na bieżącym etapie kompletacji nie posiada ważnego świadectwa zgodności (CoC). Dopuszczeniu jednostkowemu nie podlegają pojazdy wymienione w Ustawie - prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm. Art. 70zn ust. 3-5 (link). 

Do przeprowadzenia dopuszczenia jednostkowego potrzebne są:

 • wniosek do ITS o przeprowadzenie dopuszczenia jednostkowego (link), 
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego załączniku nr II do dyrektywy 2002/24/WE (kat. L) albo załączniku nr I do dyrektywy 2003/37/WE (kat.R) stosownie do kategorii danego pojazdu,
 • wykaz danych i informacji o pojeździe niezbędnych do rejestracji i ewidencji pojazdów, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do Obwieszczenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 15 grudnia 2014 r. ogłoszone w Dz. U. z 2015r., poz.148 w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (link),
 • kopie świadectw homologacji typu lub inne dokumenty potwierdzające spełnienie odpowiednich wymagań technicznych określonych w przepisach Unii Europejskiej lub regulaminach ONZ,
 • pojazd do badań,
 • kopia dowodu wniesienia opłaty za badania przed wydaniem sprawozdania ITS,

Następnie do Transportowego Dozoru Technicznego należy dostarczyć:

 • wniosek o dopuszczenie jednostkowe pojazdu w sprawie dopuszczenia jednostkowego pojazdu (link),
 • dokument informacyjny sporządzony według wzoru określonego w załączniku nr II do dyrektywy 2002/24/WE albo załączniku nr I do dyrektywy 2003/37/WE stosownie do kategorii danego pojazdu,
 • sprawozdanie z badań ITS potwierdzające spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
 • kopię dowodu wniesienia opłaty do TDT za wydanie dopuszczenia jednostkowego pojazdu,
 • kopię dowodu własności pojazdu. 

Transportowy Dozór Techniczny wydaje decyzję administracyjną o dopuszczeniu jednostkowym pojazdu na podstawie sprawozdania z badań ITS. Decyzją ministra istnieje możliwość zwolnienia ze spełniania niektórych wymagań technicznych - Ustawie - prawo o ruchu drogowym - Dz. U. z 2020r., poz. 110 z późn. zm. - Art. 70zn ust. 6 (link).

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close