Certyfikacja wyrobów - programy certyfikacji, dokumenty

Instytut Transportu Samochodowego prowadzi:

 • obowiązkową i dobrowolną certyfikację zgodności wyrobów motoryzacyjnych oraz przyrządów i urządzeń diagnostycznych stanowiących wyposażenie stacji kontroli pojazdów,
 • certyfikację dobrowolną na znak bezpieczeństwa wyrobów motoryzacyjnych wprowadzanych do obrotu handlowego,

Certyfikacja wyrobów motoryzacyjnych

 • dokumenty do uzyskania obowiązkowego i dobrowolnego certyfikatu zgodności na przyrządy i urządzenia diagnostyczne oraz na wyroby motoryzacyjne:
  • wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów w zakresie wydania certyfikatu zgodności z wymaganiami
   (=> pobierz),
  • wniosek o wydanie aneksu do certyfikatu na zgodność z wymaganiami
   (=> pobierz),
 • dokumenty do uzyskania dobrowolnego certyfikatu na znak bezpieczeństwa na wyroby motoryzacyjne:
  • wniosek o przeprowadzenie certyfikacji wyrobów w zakresie wydania certyfikatu uprawaniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa
   (=> pobierz),
  • wniosek o wydanie aneksu do certyfikatu uprawniającego do oznaczenia wyrobu znakiem bezpieczeństwa
   (=> pobierz),
 • dodatkowe dokumenty:

Każdy załącznik do wniosku o certyfikację powinien być opatrzony datą i podpisany przez uprawnioną osobę.
Komplet dokumentów należy dostarczyć do Pracowni Certyfikacji Wyrobów ITS.
Opłata za udzielenie certyfikacji nie obejmuje kosztów badań.