Certyfikacja tablic rejestracyjnych

„UWAGA! Przy zgłoszeniu do certyfikacji tablic rejestracyjnych wykonanych z wykorzystaniem folii odblaskowej dwóch różnych producentów będą przeprowadzone dwa oddzielne, pełne procesy certyfikacji”.