Wyniki egzaminów

Informacje na temat certyfikacji można uzyskać również telefonicznie (22) 43-85-377,  (22) 43-85-376 lub (22) 43-85-375

Jeżeli złożyłeś (złożyłaś) już wniosek o uzyskanie certyfikatu i chcesz sprawdzić na jakim etapie certyfikacji znajdujesz się w drodze do uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym, podaj w polu numer PESEL oraz numer wniosku i naciśnij klawisz DALEJ. 

Numer wniosku jest podany na zawiadomeniu o egzaminie.

UWAGA

Wynik uzyskany na tych stronach ma charakter tylko informacyjny i nie jest wynikiem ostatecznym. W sytuacjach wyjątkowych mogą się zdarzyć błędy wynikające z masowego wprowadza danych do systemu egzaminacyjnego. Ostateczna decyzja zostanie Panu/Pani przysłana na piśmie na adres wskazany we wniosku.

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947

Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa