Informacje o procesie egzaminowaniaWzór certyfikatu

Wzór zaświadczenia


1.      Wymagania dla osób ubiegających się po raz pierwszy o certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym. 


Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (pobierz formularz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat  (800 zł)
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.

2.      Informacja dla osób ubiegających się o zwolnienie z egzaminu na podstawie art. 38a ust.1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.

Aby uzyskać certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym na podstawie zwolnienia  z egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (pobierz formularz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł)
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (pobierz)

oraz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23, 868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.
3.    Wymagania dla osób ubiegające się o zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów na podstawie art. 38a ust.2 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym. 

Aby przystąpić do egzaminu na certyfikat kompetencji zawodowych w transporcie drogowym oraz uzyskać zwolnienie z części testu pisemnego w zakresie dziedzin objętych programem studiów egzaminu należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (pobierz formularz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za certyfikat (300 zł) oraz za egzamin (kwotę 500 zł należy pomniejszyć o 50 zł za każdy uznany moduł, z którego zdający jest zwolniony)
 • wypełnioną deklarację o zakresie zagadnień objętych programem studiów (pobierz)

oraz:

 • dyplom ukończenia studiów wyższych przez Kandydata wraz z suplementem do dyplomu lub innym dokumentem potwierdzającym program tych studiów, wystawionym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w dniu jego wystawienia,
 • świadectwo ukończenia studiów podyplomowych przez Kandydata
 • lub kopie tych dokumentów poświadczone za zgodność z oryginałem zgodnie z artykułem 76a ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.  – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz.23,  868, 996, 1579, 2138 oraz z 2017 r. poz. 935).
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.
UWAGA:  Osoby nie są zwolnione z pisemnego rozwiązywania zadania egzaminacyjnego.

4.    Informacja dla osób ubiegających się o wydanie zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych w transporcie drogowym.

Aby przystąpić do egzaminu  w celu uzyskania zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty::

 • wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia (pobierz formularz)
 • kopia decyzji stwierdzającej niezdolność do kierowania operacjami transportowymi (przez wnioskującego)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł)

Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.

5.    Wymagania dla kandydatów lub zarządzających nie posiadających obywatelstwa polskiego przystępujących do egzaminu na podstawie art. 8 ust. 2 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009. 

Aby przystąpić do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym lub uzyskania zaświadczenia o złożeniu z wynikiem pozytywnym egzaminu pisemnego mającego na celu potwierdzenie kompetencji zawodowych zarządzającego transportem należy złożyć do Instytutu następujące dokumenty:

 • wypełniony wniosek o wydanie certyfikatu (pobierz formularz)  lub wypełniony wniosek o wydanie zaświadczenia (pobierz formularz)
 • wypełnione oświadczenie o zwykłym miejscu zamieszkania, o którym mowa w art. 8 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. (pobierz)
 • kopię karty pobytu lub dokumentu potwierdzającego zarejestrowanie pobytu obywatela UE lub dokument uprawniający do wykonywania pracy na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin i certyfikat (800 zł) lub kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin (500 zł)
Dokumenty należy wysłać pocztą na adres Instytutu.

6.      Wymagania dla osób, których egzamin zakończył się wynikiem negatywnym oraz osób, które nie przystąpiły do egzaminu w wyznaczonym terminie (nieobecność)

Aby przystąpić do ponownego egzaminu w celu uzyskania certyfikatu kompetencji zawodowych w transporcie drogowym należy złożyć do Instytutu:

 • podanie o ponowny egzamin (pobierz)
 • kopię potwierdzenia wpłaty za egzamin - 500 zł (w przypadku trzeciej i kolejnych nieobecności)

Dokumenty można wysłać na adres mailowy transport@its.waw.pl lub pocztą na adres Instytutu.

7.    Wymagania w przypadku kradzieży lub zagubienia certyfikatu kompetencji zawodowych (pobierz)

W każdym przypadku nr konta i adres jak poniżej:

Nr konta: 86 1240 6074 1111 0000 4992 2947
Instytut Transportu Samochodowego
ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa

 

 

Uwaga:
ITS nie prowadzi szkoleń przygotowujących do egzaminów 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close