Plan egzaminów

UWAGA:

  1. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone w wymaganym terminie (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu), Instytut nie gwarantuje udziału Kandydata w egzaminie w wybranym terminie.
  2. Ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona i zależna od pojemności sali egzaminacyjnej.
  3. Wnioski na egzamin będą przyjmowane wg daty wpłynięcia do ITS.
  4. Terminy egzaminów wyznaczane są na soboty zgodnie z poniższym planem egzaminów. Przy dużej liczbie chętnych egzamin może zostać wyznaczony również na niedzielę.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z poniższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i każdy Kandydat jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu. Zawiadomienia o egzaminie zwykle wysyłane są listem priorytetowym, kwalifikacja osób  na poszczególne tury egzaminacyjne i wysyłka zawiadomień następuje w piątek w tygodniu poprzedzającym egzamin.


Export wyników egzaminów
Miejsce egzaminu Termin egzaminu Termin skladania wniosków
Wrocław2019-05-112019-04-27
Warszawa2019-05-112019-04-27
Kraków2019-05-112019-04-27
Kraków2019-05-122019-04-28
Poznań2019-05-252019-05-11
Warszawa2019-05-252019-05-11
Poznań2019-05-262019-05-12
Katowice2019-06-012019-05-18
Wrocław2019-06-082019-05-25
Kielce2019-06-082019-05-25
Warszawa2019-06-082019-05-25
Nowy Sącz2019-06-152019-06-01
Kraków2019-06-292019-06-15
Łódź2019-06-292019-06-15
Szczecin2019-06-292019-06-15
Gdynia2019-06-292019-06-15
Warszawa2019-06-292019-06-15
Katowice2019-07-062019-06-22
Bydgoszcz2019-07-062019-06-22
Poznań2019-07-062019-06-22
Warszawa2019-07-132019-06-29
Warszawa2019-07-272019-07-13
Wrocław2019-08-032019-07-20