Plan egzaminów

UWAGA:

  1. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone w wymaganym terminie (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu), Instytut nie gwarantuje udziału Kandydata w egzaminie w wybranym terminie.
  2. Ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona i zależna od pojemności sali egzaminacyjnej.
  3. Wnioski na egzamin będą przyjmowane wg daty wpłynięcia do ITS.
  4. Terminy egzaminów wyznaczane są na soboty zgodnie z poniższym planem egzaminów. Przy dużej liczbie chętnych egzamin może zostać wyznaczony również na niedzielę.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z poniższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i każdy Kandydat jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu. Zawiadomienia o egzaminie zwykle wysyłane są listem priorytetowym, kwalifikacja osób  na poszczególne tury egzaminacyjne i wysyłka zawiadomień następuje w piątek w tygodniu poprzedzającym egzamin.


Export wyników egzaminów
Miejsce egzaminu Termin egzaminu Termin skladania wniosków
Wrocław2019-03-162019-03-02
Warszawa2019-03-232019-03-09
Poznań2019-03-232019-03-09
Poznań2019-03-242019-03-10
Warszawa2019-03-242019-03-10
Nowy Sącz2019-03-302019-03-16
Katowice2019-03-302019-03-16
Katowice2019-03-312019-03-17
Kielce2019-04-062019-03-23
Wrocław2019-04-132019-03-30
Bydgoszcz2019-04-132019-03-30
Warszawa2019-04-132019-03-30
Łódź2019-04-272019-04-13
Gdynia2019-04-272019-04-13
Warszawa2019-04-272019-04-13
Kraków2019-05-112019-04-27
Poznań2019-05-252019-05-11
Szczecin2019-06-292019-06-15