Plan egzaminów

UWAGA:

  1. W przypadku, gdy wnioski nie zostaną złożone w wymaganym terminie (co najmniej 14 dni przed planowaną datą egzaminu), Instytut nie gwarantuje udziału Kandydata w egzaminie w wybranym terminie.
  2. Ilość miejsc na egzaminie jest ograniczona i zależna od pojemności sali egzaminacyjnej.
  3. Wnioski na egzamin będą przyjmowane wg daty wpłynięcia do ITS.
  4. Terminy egzaminów wyznaczane są na soboty zgodnie z poniższym planem egzaminów. Przy dużej liczbie chętnych egzamin może zostać wyznaczony również na niedzielę.

Przysłanie dokumentów nie oznacza wyznaczenia automatycznego terminu egzaminu wynikającego z poniższej tabeli. Termin egzaminu ostatecznie planuje Instytut i każdy Kandydat jest pisemnie zawiadomiony o miejscu i terminie egzaminu. Zawiadomienia o egzaminie zwykle wysyłane są listem priorytetowym, kwalifikacja osób  na poszczególne tury egzaminacyjne i wysyłka zawiadomień następuje w piątek w tygodniu poprzedzającym egzamin.


Miejsce egzaminu Termin egzaminu Termin skladania wniosków
Warszawa 2019-07-13 2019-06-29
Warszawa 2019-07-14 2019-06-30
Warszawa 2019-07-27 2019-07-13
Warszawa 2019-07-28 2019-07-14
Wrocław 2019-08-03 2019-07-20
Łódź 2019-08-03 2019-07-20
Kielce 2019-08-03 2019-07-20
Warszawa 2019-08-10 2019-07-27
Warszawa 2019-08-24 2019-08-10
Nowy Sącz 2019-08-31 2019-08-17
Katowice 2019-08-31 2019-08-17
Bydgoszcz 2019-09-14 2019-08-31
Warszawa 2019-09-14 2019-08-31
Łódź 2019-09-21 2019-09-07
Poznań 2019-09-28 2019-09-14
Gdynia 2019-09-28 2019-09-14
Warszawa 2019-09-28 2019-09-14