Udział w Patronacie

Udział w Patronacie jest dobrowolny i decyzje w tej sprawie podejmuje Ośrodek Szkolenia Kierowców.

Aby przystąpić do Patronatu należy:

  1. Poddać się mierzeniu jakości pracy OSK przeprowadzonej przez pracowników Instytutu Transportu Samochodowego - Mierzenie przeprowadzane jest po uprzednim umówieniu się na całodniową wizytę pracowników Instytutu Transportu Samochodowego w Ośrodku. Mierzenie jakości wymaga spotkania się z całym personelem OSK oraz wybraną grupą kursantów. Koszt mierzenia wynosi 300 zł netto.
  2. Przesłać do Instytutu wypełniona umowę (patrz Umowa Patronacka).
  3. Kandydatura jest rozpatrywana przez Radę Patronatu złożoną z przedstawicieli  Ośrodków Szkolenia (patrz Rada Patronatu) - pozytywna opinia Rady powoduje podpisanie umowy przez Instytut.
  4. Przestrzegać postanowień umowy Patronatu.