Sylwetka naukowa - Marcin Ślęzak

dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS

Absolwent Wydziału Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej. W 2003 r. uzyskał stopień doktora nauk technicznych w zakresie budowy i eksploatacji maszyn. W 2008 r. ukończył studia podyplomowe MBA w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego.
W 2014 r. uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Z dniem 1 lipca 2016 r. Minister Infrastruktury i Budownictwa Andrzej Adamczyk mianował dr hab. inż. Marcina Ślęzaka na stanowisko profesora nadzwyczajnego.

W Instytucie Transportu Samochodowego pracuje od 1999 r., Od 1 stycznia 2010 r. do 30 września 2013 r. pełnił funkcję Zastępcy Dyrektora ds. Rozwoju. Od 1 października 2013 r. do chwili obecnej - Kieruje Instytutem Transportu Samochodowego (od 11 marca 2014 r. jako dyrektor Instytutu Transportu Samochodowego powołany przez Ministra Infrastruktury i Rozwoju).

Specjalista z zakresu silników spalinowych, diagnostyki pojazdów i ochrony środowiska przed zanieczyszczeniami pochodzącymi z motoryzacji. Posiada doświadczenie zdobyte w kraju i za granicą. Ekspert w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Posiada kompetencje i uprawnienia audytora wiodącego potwierdzone międzynarodowymi certyfikatami British Standard Institute i Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji.

Współautor projektów aktów prawnych z dziedziny transportu drogowego. Wykonawca prac studialnych, badawczych i wdrożeniowych ze szczególnym uwzględnieniem elementów i podsystemów inteligentnych systemów transportowych oraz systemów informatycznych pojazdów. Kierownik i wykonawca kilkunastu krajowych projektów badawczych Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz wykonawca i ewaluator w międzynarodowych projektach badawczych finansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Autor monografii naukowej, autor i współautor ponad 100 publikacji na prestiżowych krajowych i międzynarodowych konferencjach, w tym prowadzący i współprowadzący sesje naukowe. Promotor, a także recenzent rozpraw doktorskich.

Członek założyciel towarzystw naukowych, w tym: Polskiego Towarzystwa Naukowego Silników Spalinowych, Inteligentnych Systemów Transportowych - ITS Polska. Członek komitetów technicznych i naukowych, a także członek Komitetu Transportu Polskiej Akademii Nauk.

Posiada szereg wyróżnień, w tym laur przyznany przez Komitet Naukowy pod przewodnictwem prof. Openhaima z Uniwersytetu w Berkeley w USA oraz Wiceprezydenta FISITA  i EAEC - prof. Guntera Hohla. Odznaczony "Medalem Brązowym za Długoletnią Służbę" - postanowieniem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej – Lecha Kaczyńskiego (26 sierpnia 2009 r.), Medalem "Zasłużony dla Instytutu Transportu Samochodowego" (6 lipca 2012 r.) oraz „Medalem za Zasługi dla Policji” przyznanym przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (otrzymany 23 lutego 2017 r.).

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close