Sylwetka naukowa - Andrzej Świderski

dr hab. inż. Andrzej Świderski, prof. ITS

Absolwent Wydziału Mechanicznego Wojskowej Akademii Technicznej (1986). W roku 2004 uzyskał stopień doktora nauk technicznych w dyscyplinie budowa i eksploatacja maszyn (specjalność – eksploatacja). W roku 2012 - stopień doktora habilitowanego nauk technicznych w dyscyplinie transport (specjalność – modelowanie procesów i systemów transportowych).

Profesor Instytutu Transportu Samochodowego i Wojskowej Akademii Technicznej. Pełni funkcję Zastępcy Dyrektora ITS ds. Naukowych. Jest nauczycielem akademickim Wydziału Logistyki WAT. W latach 2014 – 2016 był prodziekanem ds. naukowych tego wydziału.

Specjalista z zakresu eksploatacji maszyn, transportu i logistyki. Jego obecne zainteresowania naukowe, to głównie inżynieria jakości w tym obszarze oraz modelowanie procesów i systemów (transportowych, logistyki i eksploatacji).

Autor/współautor 4 monografii, redaktor naukowy 6 recenzowanych monografii, autor ponad 50 referatów wygłoszonych na konferencjach krajowych i ponad 30 referatów wygłoszonych na konferencjach międzynarodowych, autor ponad 20 rozdziałów w monografiach, autor/współautor ponad 100 artykułów opublikowanych w czasopismach naukowych krajowych i zagranicznych. Członek/Przewodniczący Komitetów Naukowych konferencji krajowych i międzynarodowych.

Promotor i recenzent prac inżynierskich, magisterskich i doktorskich. Recenzent i członek komisji w przewodach doktorskich i habilitacyjnych w dyscyplinie inżynieria lądowa transport.

Kierownik i wykonawca projektów badawczych finansowanych m.in. przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Prezes Polskiego Naukowo-Technicznego Towarzystwa Eksploatacyjnego.

Członek wielu komitetów technicznych i rad zarządzających jednostek certyfikujących wyroby. Członek Komitetu Programowego Centrum Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych Stowarzyszenia Rzeczoznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego. Członek Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego, przewodniczący Rady Naukowej Wojskowego Instytutu Techniki Pancernej i Samochodowej, przewodniczący Rady Naukowej Instytutu Badawczego Opakowań COBRO. Przewodniczący Komisji ds. Oceny Kadry Naukowej w ITS, członek Komisji ds. Badań Naukowych ITS.

Członek Rad Programowych wielu czasopism naukowych krajowych i zagranicznych.

Laureat Polskiej Nagrody Jakości (2018) w kategorii „Nauka”.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close