Skład Rady Naukowej ITS

Osoby powołane do Rady Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego przez Ministra właściwego ds. transportu spośród kandydatów przedstawionych przez Dyrektora ITS na podstawie art. 30 ust. 4 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.):

 • prof. dr hab. inż. Michał Kleiber
 • prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz
 • prof. nzw. dr hab. inż. Dariusz Mazurkiewicz
 • prof. nzw. dr hab. inż. Konrad Raczkowski
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Waściński
 • dr hab. inż. Ilona Jacyna-Gołda
 • dr hab. inż. Piotr Orliński
 • dr inż. Alvin Gajadhur
 • dr inż. Jerzy Kleniewski
 • dr Bogdan Staruch
 • mgr Jerzy Polaczek

Na podstawie Zarządzenia Dyrektora ITS nr 20/2017 z 2017 roku, w wyniku przeprowadzonych wyborów do Rady Naukowej ITS, spośród pracowników ITS, mandat członka Rady Naukowej na kadencję 2018-2022 uzyskały następujące osoby:

 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Kowalewski
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Kruczyński
 • prof. dr hab. inż. Andrzej Niewczas
 • prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Gis
 • prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Moćko
 • dr inż. Wojciech Jarosiński
 • dr inż. Andrzej Żółtowski
 • dr Aneta Wnuk
 • mgr inż. Sławomir Cholewiński
 • mgr inż. Maria Dąbrowska-Loranc
 • mgr inż. Paweł Dziedziak

Osoby wchodzące w skład Rady Naukowej ITS na podstawie art. 30 ust. 5 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. z 2016 r. poz. 371, z późn. zm.):

 • prof. nzw. dr hab. inż. Marcin Ślęzak - Dyrektor ITS
 • prof. nzw. dr hab. inż. Andrzej Świderski - Zastępca Dyrektora ds. Naukowych w ITS

 

     Sekretarz Rady Naukowej
prof. nzw. dr hab. inż. Wojciech Gis