Prezydium Rady Naukowej ITS

Skład Prezydium Rady Naukowej ITS:

  • Pan dr hab. inż. Tadeusz Waściński, prof. PW  - Przewodniczący Rady Naukowej
  • Pan prof. dr hab. inż. Wojciech Przetakiewicz - Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
  • Pan mgr Jerzy Polaczek- Zastępca Przewodniczącego Rady Naukowej
  • Pan dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS - Sekretarz Rady Naukowej

 

      Sekretarz Rady Naukowej

dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS