Badania trwałościowe komponentów pojazdów specjalnych

Centrum Badań Materiałowych Instytutu Transportu Samochodowego rozszerzyło zakres badań mechanicznych o testy trwałościowe wielkogabarytowych podzespołów pojazdów. Spośród obiektów badań, które mogą być poddawane ocenie trwałościowej wymienić można następujące ich rodzaje:

  • platformy najazdowe pojazdów pomocy drogowej,
  • ramy stałe oraz wychylne holowników ciągników siodłowych i dostawczych,
  • inne podzespoły robocze.

Próby realizowane są na platformie wibroizolowanej, której wymiary dają możliwość zamocowania obiektu badań o następujących gabarytach 9×2.5 [m]. W badaniach wykorzystuje się siłowniki mobilne, które mogą być ustawiane w wytypowanych strefach działania obciążenia i pracować synchronicznie, asynchronicznie lub przy wykorzystaniu dowolnego sygnału wymuszenia do sterowania każdym z nich oddzielnie. Dzięki wychylnemu mocowaniu siłownika w stojanie istnieje możliwość stosowania siły pod kątem. Badania mogą być realizowane w trybie ciągłym do uzyskania określonej liczby cykli.  

Więcej informacji 

Galeria