Nowy patent ITS

Pracownicy naukowi Zakładu Procesów Diagnostyczno-Obsługowych - Stanisław Traczyk, Ryszard Czajka, Marek Gołaszewski, Andrzej Damm, Jan Łowicki - otrzymali patent Urzędu Patentowego Rzeczpospolitej Polskiej na wynalazek pt. ”Przenośne stanowisko badawcze do pomiaru parametrów technicznych do oceny drgań kół pojazdu samochodowego przy wymuszonych drganiach o stałej amplitudzie.

Wynalazek znajduje zastosowanie głównie w stacjach kontroli pojazdów oraz w warsztatach naprawczych pojazdów samochodowych, jako pomocne narzędzie do kontroli i oceny prawidłowości wskazań stacjonarnego urządzenia pomiarowego do badania skuteczności tłumienia drgań zawieszenia pojazdu samochodowego.