Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych


Kierownik: dr inż. Paweł Dziedziak

Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych
Instytut Transportu Samochodowego

 ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. 22 43 85 466

 

 

 

Zakład Procesów Diagnostyczno-Obsługowych (ZDO) podzielony jest na trzy pracownie: Badań Urządzeń, Krajowego Systemu Danych Technicznych Pojazdów (Katalog ITS), Diagnostyki Samochodowej i Doradztwa Technicznego SKP, dodatkowo kieruje pracami Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych.

Zakład wykonuje prace dotyczące:

 

 • procesów technologicznych i wyposażenia jednostek zaplecza technicznego motoryzacji,
 • badań diagnostycznych pojazdów transportu drogowego,
 • badań urządzeń diagnostycznych, obsługowo-naprawczych i przeładunkowych, przyrządów do badań psychologicznych oraz innych urządzeń eksploatowanych w obszarze transportu drogowego,
 • projektowania oraz budowy prototypowych urządzeń badawczych i pomiarowych dla obsługi i badania pojazdów,
 • organizowania pracy stacji kontroli pojazdów i metodyki kontrolowania ich działalności,
 • organizowania szkoleń i kursów doszkalających dla podmiotów i osób związanych z zapleczem technicznym motoryzacji,
 • współpracy z krajowymi podmiotami w zakresie technicznych procesów w eksploatacji pojazdów drogowych oraz towarzyszących im przepisów i norm,
 • opracowywania systemów informacji o danych technicznych pojazdów, w tym tworzenie katalogu ITS marek i typów pojazdów,
 • opracowywania warunków technicznych dla przyrządów i urządzeń zaplecza technicznego motoryzacji oraz przyrządów do badań psychologicznych,
 • opracowywania nowoczesnych  systemów  diagnostyki  i  kontroli  stanu technicznego  eksploatowanych  pojazdów  ze  specjalnym  uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska i recyklingiem,
 • okresowego sprawdzania pokładowych systemów rejestrujących wykorzystywanych w transporcie drogowym,
 • przepisów państwowych w zakresie warunków technicznych pojazdów, badań pojazdów oraz stacji kontroli pojazdów i diagnostów,
 • koordynacji  prac  zespołu Centrum  Usług Motoryzacyjnych  dla  Osób Niepełnosprawnych między innymi w zakresie:
  • działań  popularyzatorskich  na  rzecz  wzrostu  świadomości  społecznej dotyczącej motoryzacji osób z niepełnosprawnościami,
  • współpracy  z  instytucjami,  organizacjami  oraz  osobami  fizycznymi działającymi na rzecz osób z niepełnosprawnościami,
  • analizy rozwoju technologii związanych z urządzeniami adaptacyjnymi.

W szczególności prace te obejmują:

Pracownia Badań Urządzeń

 • badania urządzeń diagnostycznych, obsługowo – naprawczych i samochodowych urządzeń przeładunkowych, przyrządów do badań psychologicznych oraz innych urządzeń eksploatowanych w obszarze transportu drogowego;
 • opiniowanie i ekspertyzy urządzeń obsługowo - naprawczych, diagnostycznych i przeładunkowych oraz przyrządów do badań psychologicznych;
 • wykonywanie dokumentacji konstrukcyjnych i technologicznych dla prototypów urządzeń badawczych i pomiarowych, związanych z działalnością Instytutu;
 • budowa prototypów urządzeń według opracowywanych dokumentacji,
 • opracowywanie warunków technicznych dla przyrządów i urządzeń zaplecza technicznego motoryzacji oraz przyrządów do badań psychologicznych,
 • badania i ocenę stacji kontroli pojazdów i innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji, odnośnie spełniania przez nie wymagań techniczno-organizacyjnych, określonych przepisami prawa;
 • kontrola stacji i innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji oraz opracowywanie wniosków pokontrolnych,
 • opiniowanie projektów stacji kontroli pojazdów oraz innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji ubiegających się o środki pomocowe UE,
 • ekspertyzy obiektów i wyposażenia stacji kontroli pojazdów oraz innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji wprowadzających systemy jakości.

Pracownia Krajowego Systemu Danych Technicznych Pojazdów (Katalog ITS)

 • opracowywanie i prowadzenie Katalogu ITS marek i typów pojazdów oraz wspomaganie organów rejestrujących pojazdy w zakresie danych technicznych pojazdów, niezbędnych do rejestracji,
 • badania i analiza danych krajowego systemu CEPiK 2.0,
 • opracowywanie materiałów technicznych niezbędnych dla nowelizacji norm prawnych i przepisów państwowych, odnoszących się do rejestracji pojazdów oraz stanu technicznego pojazdów,
 • opracowywanie systemów informacji o danych technicznych pojazdów.

Pracownia Diagnostyki Samochodowej i Doradztwa Technicznego SKP:

 • opracowywanie  nowoczesnych  systemów  diagnostyki  i  kontroli  stanu technicznego  eksploatowanych  pojazdów ze  specjalnym  uwzględnieniem zagadnień związanych z ochroną środowiska i recyklingiem,
 • badania  i  doskonalenie  istniejących  oraz  wprowadzanie  nowych  metod diagnostyki samochodu,
 • opracowywanie  materiałów  technicznych  niezbędnych  dla  nowelizacji  norm prawnych i przepisów państwowych odnoszących się do stanu technicznego pojazdów ze specjalnym  uwzględnieniem  zagadnień  związanych  z  ochroną środowiska i recyklingiem,
 • badania  i  doskonalenie  istniejących  oraz  wprowadzanie  nowych  metod diagnostyki samochodu,
 • badania tachografów cyfrowych,
 • prowadzenie okręgowej stacji kontroli pojazdów w ITS,
 • doradztwo w zakresie technologii i wyposażenia stacji kontroli pojazdów,
 • doradztwo w zakresie metod badania pojazdów w stacjach kontroli pojazdów,
 • badania oraz ocena stacji kontroli pojazdów i innych jednostek zaplecza technicznego motoryzacji w zakresie spełniania przez nie wymagań techniczno-organizacyjnych określonych przepisami prawa,
 • tworzenie i aktualizowanie  programu „Patronat” do obsługi stacji kontroli pojazdów,
 • szkolenie i doszkalanie personelu technicznego stacji kontroli pojazdów,
 • przeprowadzanie patronackich konferencji i seminariów,
 • opracowywanie informacji i wydawnictw zawierających różnego rodzaju zbiory danych i stanowiących wsparcie dla SKP.

Centrum Usług Motoryzacyjnych dla Osób Niepełnosprawnych:

 • centrum informacyjno-naukowo-techniczne,
 • udzielanie informacji osobom o szczególnych potrzebach dotyczących produktów i usług transportu indywidualnego,
 • konsultacje z zakresu pozyskiwania i weryfikowania uprawnień do prowadzenia pojazdów,
 • konsultacje z zakresu doboru urządzeń adaptacyjnych,
 • współpraca z instytucjami rządowymi, samorządowymi, organizacjami pozarządowymi, oraz firmami z branży motoryzacyjnej,
 • najem krótkookresowy pojazdów dostosowanych do potrzeb kierowcy i pasażera z niepełnosprawnością,
 • sporządzanie analiz, opinii w zakresie osób o szczególnych potrzebach,
 • badania urządzeń adaptacyjnych,
 • popularyzacja wiedzy w zakresie transportu indywidualnego.

 

 

 

 

 


Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close