Archiwum projektów badawczych

Projekty międzynarodowe

 

 • "EMERALD - Energy Management and Recharging for Efficient Electric Car Driving." Projekt finansowany przez Komisję Europejską (realizowany w latach 2012-2016)
 • "SAFER WHEELS - Badania przyczyn wypadków drogowych z udziałem motocyklistów i rowerzystów." Projekt finansowany przez Komisję Europejską Call for tender MOVE/C4/2014-244 (realizowany w latach 2015-2017)
 • "HIT 2 Corridors - Przesłanki narodowego planu wodoryzacji transportu samochodowego w Polsce Projekt finansowany przez Komisję Europejską" - Współpraca na rzecz rozwoju Europejskiej Sieci Transportowej (TEN-T) (realizowany w latach 2015-2016)
 • "SAFETY TUNES - Europejskie Dźwięki Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (European Road Safety Tunes)." Projekt finansowany przez Komisję Europejską (realizowany w latach 2015-2017)
 • "Akcja COST MP0602" - tytuł projektu: „Wzajemne relacje między mikrostrukturą a właściwościami lutowi bezołowiowych przeznaczonych do zastosowań w wysokiej temperaturze"
 • "AVENUE (AVENUE for Traffic Safety)" - Działania skierowane do niechronionych uczestników ruchu, osób starszych, młodych kierowców i użytkowników dróg w Europie - dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Projekt finansowany w ramach Grantu Komisji Europejskiej
 • "BBB - Baltic Biogas Bus" - Wykorzystanie gazu ziemnego, pozyskiwanego ze źródeł organicznych do zasilania silników autobusów miejskich. Projekt finansowany w ramach Programu Regionu Morza Bałtyckiego
 • "BEST POINT - Kryteria najlepszych praktyk w zakresie systemów punktów karnych." Projekt finansowany w ramach Grantu Komisji Europejskiej. Okres realizacji: 2010-2012
 • "Budowa Polskiego Obserwatorium BRD" - Projekt finansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach POIiŚ
 • "Centrum Edukacji Dzieci i Młodzieży w obszarze BRD" - etap I Prace Przygotowawcze. Projekt finansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach POIiŚ
 • "COFRET (Carbon footprint of freight transport)" - Emisja dwutlenku węgla w transporcie towarowym. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE. Okres realizacji: 2011-2013
 • "DaCoTa (Road Safety Data Collection, Transfer and Analysis)" - System zbierania, transferu i analizy danych o bezpieczeństwie ruchu drogowego. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE
 • "DRUID (Driving under the Influence of Drugs, Alcohol and Medicines)" - Prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków, alkoholu i lekarstw. Projekt finansowany w ramach 6 PRUE
 • "ECOGEM (Cooperative Advanced Driver Assistance System for Green Cars)" - Kooperacyjny zaawansowany system wspomagania kierowcy dedykowany do pojazdów elektrycznych. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE
 • "ERA-NET: projekt e-MAP Elektromobilność" - Rynkowe scenariusze potencjalnego rozwoju rynku oraz polityczne wyzwania. Projekt finansowany przez Komisję Europejską
 • "ERIC (Experiencing CBT Programmes In Road Safety In the European Community)" - Opracowanie i wdrożenie interaktywnych multimedialnych programów edukacyjnych w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie. Projekt współfinansowany w ramach grantu Komisji Europejskiej
 • "ISEMOA (Improving Seamless Energy Efficient Mobility Chains for All)" - Wolna od barier i energooszczędna mobilność dla wszystkich. Projekt finansowany w ramach Programu Regionu Europy Środkowej „Inteligentna Energia dla Europy"
 • "Klub Pancernika Klika w Fotelikach" - Projekt finansowany przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych w ramach POIiŚ
 • "KomCerMet - Kompozyty i nanokompozyty ceramiczno-metalowe dla przemysłu lotniczego i samochodowego." Projekt finansowany w ramach POIG, Działanie 1,3. Instytut uczestniczy w projekcie jako konsorcjant
 • "LEONARDO II - Utrzymanie Pracowników w Sektorze Transportu Drogowego." Projekt finansowany w ramach Leonardo da Vinci ACTION Transfer of Innovation, Lifelong Learning Programme
 • "MODULE CLOSE TO (Implementation of a Successfully Tested Methodological Approach in the European Driving Education System)" - Opracowanie i wdrożenie modułu edukacyjnego CLOSE TO do systemu szkolenia kandydatów na kierowców w Europie
 • "PPT ITS Branżowy Punkt Kontaktowy przy Polskiej Platformie Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych." Projekt finansowany w ramach 7 PRUE
 • "ReTechProjekt - Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich." Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013, Priorytet 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii, Działanie 1.5. Projekty systemowe Narodowego Centrum Badań i Rozwoju
 • "SafeWay2School (Integrated System for Safe Transportation of Children to School)" - Zintegrowany system bezpiecznego transportu dzieci do/i ze szkoły. Projekt finansowany w ramach 7 PRUE
 • "SARTRE IV (Social Attitudes to Road Traffic Risk in Europe)" - Postawy użytkowników dróg wobec zagrożeń w ruchu drogowym w Europie. Projekt finansowany w ramach Grantu KE
 • "SHLOW (Show Me How Slow: Mobilising Evidence from Transport Research into Speed)" - Raising Citizen Awareness of Transport Research in Europe
 • "SOL (Save Our Lives: A Comprehensive Road Safety Strategy for Central Europe)" - "Ocalić Życie": Kompleksowa strategia bezpieczeństwa ruchu drogowego dla Europy Środowej. Projekt finansowany w ramach Programu Regionu Europy Środkowej
 • "Wzrost kompetencji kadry ośrodków szkolenia kierowców." Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego POKL. Okres realizacji: 2010-2011
Projekty krajowe

 • "Innowacyjne grafenowo-tytanowe zawory silnikowe o podwyższonych właściwościach użytkowych". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program GRAFTECH (realizowany w latach 2013-2016)
 • "Wykorzystanie innowacyjnych rozwiązań technologiczno-materiałowych w budowie pojazdów inwalidzkich". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Demonstrator+ (realizowany w latach 2013-2016)
 • "Dodatkowe modularne opancerzenie kołowych transporterów opancerzonych i platform gąsienicowych". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Programy i projekty - obronność, bezpieczeństwo (realizowany w latach 2013-2017)
 • "Innowacyjna technologia symulacyjna do oceny systemów automatyzujących prowadzenie pojazdów w aspekcie BRD". Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Program Badań Stosowanych III (realizowany w latach 2015-2017)
 • Wpływ reklam na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych - RID (realizowany w latach 2016-2018)
 • Wpływ stosowania usług Inteligentnych Systemów Transportowych na poziom bezpieczeństwa ruchu drogowego”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych - RID (realizowany w latach 2016-2018)
 • Miejsca parkingowe na MOP”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych – RID (realizowany w latach 2016-2018)
 • "Wpływ wstępnego pełzania na charakterystyki zmęczeniowe superstopu niklu – analiza na podstawie zmian mikrostruktury, właściwości mechanicznych oraz parametrów metod nieniszczących"  Narodowe Centrum Nauki, Konkurs: PRELUDIUM 5 (realizowany w latach 2014-2018)
 • Oznakowanie eksperymentalne dróg w aspekcie zachowań uczestników ruchu”, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Program Rozwój Innowacji Drogowych - RID (realizowany w latach 2016-2018)
 • Opracowanie i badania opartej na bateriach słonecznych stacji ładowania akumulatorów do pojazdów elektrycznych". Projekt realizowany przez konsorcjum, którego liderem był Instytut Transportu Samochodowego, na podstawie umowy nr NR 10-0020-10/2011 z dnia 20 maja 2011 roku, zawartej na podstawie decyzji MNiSW nr 0972/R/T02/2010/10 z 15 lipca 2010 roku. Okres realizacji projektu 3.01.2011 do 31.12.2013
 • "Opracowanie metody oceny bezpieczeństwa pieszych przy pomocy analizy obrazu wideo"Nr umowy PBS1/A2/8/2012
 • "Innowacyjny zestaw metod i narzędzi do badania infrastruktury drogowej w aspekcie BRD". Nr umowy PBS1/B6/9/2012
 • "Zastosowanie nakładek energochłonnych na prowadnice barier drogowych na łukach dróg". Nr umowy PBS1/B6/14/2012 
 • "Kompleksowy system wsparcia mobilności osób niepełnosprawnych ruchowo w oparciu o Auto Mobility Center (AMC-2)"Numer  umowy INNOTECH-K2/IN2/35/182265/NCBR/13 

Projekty badawcze własne (granty)

 •  „Opracowanie i badanie innowacyjnych materiałów nowej generacji na lekkie, modułowe osłony balistyczne o wspomagającym działaniu ochronnym". Projekt badawczy nr umowy 4029/B/T00/2009/36. Okres realizacji lata 2009-2012
 • „Opracowanie kompleksowej metody analizy kosztów w przedsiębiorstwach ciężarowego transportu samochodowego"; projekt badawczy MNiSW nr N N509 557139; praca ITS nr 9071/ZBE 
 • Kompleksowe badania wpływu mieszanin estrów etylowych wybranych olejów roślinnych z olejem napędowym na emisję zanieczyszczeń oraz właściwości eksploatacyjne silnika o zapłonie samoczynnym". Projekt badawczy nr N N509 349534. Okres realizacji lata 2008-2011
 • Ocena wpływu obciążenia cyklicznego w kształtowaniu właściwości mechanicznych materiałów konstrukcyjnych jako narzędzie w projektowaniu nowoczesnych procesów technologicznych". Projekt badawczy nr decyzji 1210/B/T02/2009/36. Okres realizacji lata 2009-2010 
 • Koncepcja adaptacyjnych świateł sygnałowych pojazdów z dynamicznie zmienną powierzchnią świetlną i rozkładem luminancji". Projekt badawczy nr umowy 4022/B/T02/2009/36. Okres realizacji lata 2009-2010 
 • Opracowanie modelu procesowego i neuronowego systemu zarządzania jakością zwiększającego efektywność badań technicznych pojazdów samochodowych". Projekt badawczy nr umowy 4023/B/T02/2009/36. Okres realizacji lata 2009-2010 
 • Opracowanie metod badania efektywności wraz z analizą uwarunkowań organizacyjnych dla działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego". Projekt badawczy nr N N509 3877 33. Okres realizacji lata 2007-2010 
 • "Model oceny ryzyka w ruchu drogowym z uwzględnieniem indywidualnych właściwości kierowcy oraz czynników zewnętrznych ruchu drogowego". Projekt badawczy nr N N509 499638. Okres realizacji lata 2010-2013
 • "Kompleksowe charakterystyki materiałowe metalowych kompozytów zbrojonych w całej objętości i poddanych wielokrotnemu przetopowi jako jednej z form ich odzysku". Umowa nr 2427/B/T02/2011/40
 • "Kompleksowa ocena pojazdów samochodowych pod względem emisji substancji powodujących efekt cieplarniany" Projekt NR N N509 560040 
 • "Analiza obciążeń środowiska związanych  z recyklingiem samochodowych akumulatorów kwasowo-ołowiowych"Projekt NR N N509 556939
 • "Model systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w jednostkach badawczo-rozwojowych sektora transportowego". Projekt NR N N509 557239 
 • "Opracowanie metody oceny wpływu sprowadzanych do Polski używanych samochodów osobowych na bezpieczeństwo ruchu drogowego i emisję zanieczyszczeń". Projekt NR NN509 508238.

Projekty Zamawiane

 • "Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce". Dla Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej, Sekretariat Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego
 • "Przeprowadzenie ogólnokrajowych pomiarów prędkości pojazdów, stosowania zabezpieczeń uczestników ruchu w pojazdach oraz stopnia używania telefonów komórkowych przez kierujących pojazdami wraz z przedstawieniem wyników pomiarów". Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Sekretariat KRBRD
 • "Opracowanie metodologii badań poziomu bezpieczeństwa parku pojazdów w Polsce wraz z przeprowadzeniem badań". Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju.

Projekty, prace na rzecz Ministerstwa Infrastruktury i innych podmiotów administracji publicznej w latach 2004-2008

 • Stan bezpieczeństwa ruchu drogowego w Polsce w latach 2008-2010. Okres realizacji lata 2008-2011
 • Analiza kosztów eksploatacji pojazdów oraz ustalenie wysokości stawek za 1 km przebiegu pojazdu; praca ITS nr 7100/ZBE
 • Opracowanie materiałów do Europejskiej Bazy Danych  o Wypadkach Drogowych - CARE. Okres realizacji lata 2008-2010 
 • Opracowanie SafetyNet - Monitoring zagrożeń na drogach w krajach UE. Okres realizacji lata 2008-2010 

Projekty specjalne

 • Pełnienie funkcji branżowego punktu kontaktowego przy Polskiej Platformie Technologicznej Inteligentnych Systemów Transportowych (BPK PPT ITS) w 7 PRUE w latach 2007-2013

Projekty NCBR

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close