Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami - opis projektu

Opis projektu

Projekt pt. „Szkolenia dla pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami” realizowany jest w ramach Osi priorytetowej II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji w ramach Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020.

Realizacja projektu będzie polegać na diagnozie obecnego stanu obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami i analizy potrzeb szkoleniowych m.in. kierowców, motorniczych, drużyn konduktorskich, pracowników kas i dworców, obsługi peronów odnośnie do obsługi m.in. osób starszych, osób z dziećmi, kobiet w ciąży, osób niepełnosprawnych ruchowo, głuchych, niewidomych i niepełnosprawnych intelektualnie. Zidentyfikowane i opisane zostaną także krajowe i zagraniczne dobre praktyki w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami w transporcie zbiorowym. Zgromadzone informacje zostaną zawarte w raporcie diagnostycznym, który stanowił będzie punkt wyjścia do opracowania standardów i procedur stanowiskowych oraz programu i materiałów szkoleniowych. Następnie w całej Polsce zorganizowane zostaną szkolenia dla 5 000 pracowników około 50 przewoźników transportu zbiorowego, podczas których uczestnicy będą mieli możliwość praktycznego zastosowania opracowanych standardów i procedur stanowiskowych. Doświadczenia i wnioski płynące ze szkoleń stanowić będą podstawę do opracowania ostatecznych wersji standardów i procedur stanowiskowych w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami. Przygotowany zostanie również poradnik dotyczący dostosowania usług do potrzeb klientów o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Na zakończenie projektu zorganizowanych zostanie 10 seminariów, podczas których zaprezentowane zostaną przygotowane standardy, procedury stanowiskowe, materiały szkoleniowe i poradnik, dostępne także w formie elektronicznej.

Okres realizacji projektu

01.07.2019 – 31.03.2023

Wartość projektu

Na realizacje całego projektu przeznaczono kwotę 9 398 533,11 zł, z czego 7 921 083,70 zł pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego. Budżet ITS wynosi 309 796,30 zł.

Cel projektu

Projekt służy wprowadzeniu w transporcie publicznym przyjaznych i dopasowanych do potrzeb zasad obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Jego celem głównym jest podniesienie kompetencji pracowników sektora transportu zbiorowego w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym w szczególności osób z niepełnosprawnościami poprzez:

• opracowanie standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach korzystających z transportu zbiorowego,

• działania szkoleniowe,

• opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach

Planowane rezultaty projektu

W ramach projektu zaplanowano realizacje następujących wskaźników:

• 4 750 pracowników transportu zbiorowego nabędzie kompetencje w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;

• 30 przedsiębiorstw transportu zbiorowego wdroży standardy w zakresie obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami (koleje, transport miejski);

• opracowanie raportu diagnostycznego będącego podstawą przygotowania standardów obsługi, procedur i materiałów szkoleniowych;

• opracowanie zestawu standardów obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami korzystających z transportu zbiorowego (z wzorami procedur);

• opracowanie programu szkolenia dla pracowników przewoźników transportu zbiorowego;

• opracowanie instrukcji dla trenerów, którzy będą wykorzystywać opracowany w projekcie program szkoleniowy;

• opracowanie poradnika dotyczącego dostosowania kluczowych typów usług w zakresie transportu zbiorowego do potrzeb osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami;

• 5 000 pracowników sektora transportu zbiorowego zostanie objętych wsparciem szkoleniowym w zakresie profesjonalnej obsługi osób o szczególnych potrzebach, w tym osób z niepełnosprawnościami.

Link - PFRON

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close