„Testy B” dla psychologów już w sprzedaży!

Testy B to narzędzie do badania sprawności intelektualnej, od wielu lat wykorzystywane w psychologicznych badaniach kierowców.

„Podręcznik do Testów B” powstał w odpowiedzi na zapotrzebowanie środowiska psychologów transportu wykorzystujących Testy B w swojej pracy. Stanowi on efekt wieloletniej pracy nad efektywnością narzędzia w zakresie analizy funkcjonowania intelektualnego kierowców prowadzonej w Instytucie Transportu Samochodowego w Warszawie. W pierwszej części przedstawiono zarys teoretycznego podłoża inteligencji, jako składowej osobowości z uwzględnieniem zasadności badań nad funkcjonowaniem intelektualnym w obszarze transportu. Następnie zaprezentowano  wyniki badań nad intelektem w psychologii transportu oraz elementy funkcjonowania jednostki mające związek z tym wymiarem. Kolejno zaprezentowano Testy B, jako metodę badania sprawności intelektualnej wraz z historią powstawania oraz dane dotyczące trafności i rzetelności narzędzia. Opracowanie zawiera także załącznik z normalizacją w grupach kierowców podlegających badaniom psychologicznym w zakresie analizy inteligencji.

Nieodłączną część podręcznika stanowi nowy format zeszytu testowego opracowanego na podstawie układu prof. B. Biegeleisena-Żelazowskiego oraz nowe arkusze odpowiedzi. Należy zaznaczyć, iż badania nad rzetelnością narzędzia prowadzono z użyciem nowego zeszytu testowego.

Więcej informacji w zakładce OFERTA – WYDAWNICTWA: https://www.its.waw.pl/8273,pl,Wydawnictwa.html