Wydawnictwa

Istotnym elementem działalności Instytutu Transportu Samochodowego jest aktywność wydawnicza. Naszą ofertę stanowią monografie, periodyki, podręczniki i materiały szkoleniowe, informatory, biuletyny, a także inne prace i publikacje książkowe opracowane przez pracowników ITS.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw faksem (22 43 85 401) lub poprzez e-mail (wydawnictwa@its.waw.pl).

Szczegółowych informacji udzielamy także pod numerami telefonu: 22 43 85 214 oraz 22 43 85 211.