Nowa książka w ofercie wydawniczej ITS

Sekcja Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS informuje, że ukazała się nowa książka pt. "Zanieczyszczenia powietrza spalinami przez transport samochodowy”.

Monografia stanowi interdyscyplinarne ujęcie zagadnień wynikających z powstawania, właściwości fizykochemicznych oraz wpływu na środowisko gazowych i stałych substancji szkodliwych emitowanych przez pojazdy samochodowe. Zakres pracy obejmuje charakterystykę powietrza atmosferycznego oraz opis procesów powstawania i wpływ na środowisko człowieka tlenku i dwutlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu i cząstek stałych. Poruszono również zagadnienia przepisów homologacyjnych dopuszczających środki transportu samochodowego do eksploatacji, w tym badań w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów (Real Driving Emissions) w aspekcie emisji substancji szkodliwych ze spalinami. Omówiono problemy monitorowania powietrza i przedstawiono jego zanieczyszczenie w Polsce na tle Unii Europejskiej. Zaproponowano działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia środowiska miejskiego.

 

Więcej informacji