Zanieczyszczenia powietrza spalinami przez transport samochodowy


Zanieczyszczenia powietrza spalinami przez transport samochodowy

 

Stanisław W. KRUCZYŃSKI

Jerzy MERKISZ

Marcin ŚLĘZAK

ISBN 978-83-206-2014-6

Cena 150 zł (netto)

 

Spis treści

Monografia stanowi interdyscyplinarne ujęcie zagadnień wynikających z powstawania, właściwości fizykochemicznych oraz wpływu na środowisko gazowych i stałych substancji szkodliwych emitowanych przez pojazdy samochodowe. Zakres pracy obejmuje charakterystykę powietrza atmosferycznego oraz opis procesów powstawania i wpływ na środowisko człowieka tlenku i dwutlenku węgla, węglowodorów, tlenków azotu i cząstek stałych. Poruszono również zagadnienia przepisów homologacyjnych dopuszczających środki transportu samochodowego do eksploatacji, w tym badań w rzeczywistych warunkach ruchu pojazdów (Real Driving Emissions) w aspekcie emisji substancji szkodliwych ze spalinami. Omówiono problemy monitorowania powietrza i przedstawiono jego zanieczyszczenie w Polsce na tle Unii Europejskiej. Zaproponowano działania na rzecz ograniczenia zanieczyszczenia środowiska miejskiego.

Zamówienia można składać w Sekcji Informacji Naukowej i Wydawnictw ITS: wydawnictwa@its.waw.pl