Certyfikacja usług

W związku z przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej coraz częściej występować będzie potrzeba certyfikacji dobrowolnej realizowanej na zapotrzebowanie społeczne a niekiedy wymuszanej przez odbiorców towarów i usług. Jednym z rodzajów certyfikacji dobrowolnej jest certyfikacja usług.