Certyfikacja wyrobów motoryzacyjnych w ramach porozumienia ITS z SDCM

Certyfikację prowadzi Pracownia Certyfikacji Wyrobów ITS
tel. 22 43 85 373 lub 22 43 85 375; e-mail: certyfikacja@its.waw.pl

Badania wykonuje Centrum Badań Materiałowych ITS
tel. 22 43 85 325 lub 22 43 85 481; e-mail: ewa.rostek@its.waw.pl