Przebieg procesu certyfikacji

Certyfikacja realizowana jest w oparciu o program Certyfikacji Wyrobów Motoryzacyjnych (Program CWM) zgodnie z typem 1a wg normy ISO/IEC 17067:2013

Certyfikacja dotyczy typu wyrobu określonego w certyfikacie. Kolejne wyprodukowane egzemplarze wyrobów mogą być określone, przez producenta lub dystrybutora, jako zgodne z certyfikowanym typem.

Wnioskować o udzielenie certyfikacji może producent lub dystrybutor wyrobu.

Badania wyrobu powinny być wykonane w laboratoriach ITS. Laboratorium wskazuje próbki do badań.

W programie CWM inspekcja warunków techniczno-organizacyjnych produkcji/dystrybucji nie jest przeprowadzana.

Dokumentacja w postaci wniosku o certyfikację wraz z wszystkimi załącznikami podlega ocenie przez rzeczoznawcę.

Decyzję o udzieleniu lub odmowie udzielenia certyfikacji podejmuje kierownik jednostki certyfikującej, w oparciu o zgromadzoną dokumentację procesu certyfikacji.
Klientowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji do Dyrektora ITS w terminie 14 dni po jej otrzymaniu.

Potwierdzeniem udzielonej certyfikacji jest certyfikat. Certyfikaty wydawane są na okres 3 lat.

Klient może wnioskować o rozszerzenie zakresu certyfikacji o odmiany i wersje certyfikowanego wyrobu, jeżeli nie różnią się one znacząco i spełniają wszystkie wymagania przypisane dla pierwowzoru. Rozszerzenie zakresu certyfikacji może nastąpić po przeprowadzeniu przez jednostkę certyfikującą skróconego procesu certyfikacji. Zakres oraz wymagana do przeprowadzenia skróconego procesu certyfikacji dokumentacja zostanie określona przez jednostkę, indywidualnie dla każdej sprawy.

Systematyczny nadzór nad certyfikacją udzieloną zgodnie z niniejszym programem nie jest prowadzony. Jednostka certyfikująca, w okresie ważności certyfikacji, może wykonać badania kontrolne wyrobu w przypadku, jeżeli w opinii jednostki istnieje podejrzenie, że wyrób może nie spełniać wymagań warunkujących udzielenie certyfikacji. 

Zawieszenie certyfikacji następuje w przypadku:

  • negatywnych wyników badań kontrolnych,
  • jeżeli posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się z umowy o zasadach nadzoru nad udzieloną certyfikacją i warunkach stosowania znaku/znaków ,
  • niewłaściwego posługiwania się certyfikatem,
  • na wniosek posiadacza certyfikatu.

Cofnięcie certyfikacji następuje w przypadku:

  • niespełnienia przez posiadacza certyfikatu warunków przywrócenia certyfikacji,
  • jeżeli wyrób nie spełnia wymagań potwierdzonych certyfikatem,
  • jeżeli posiadacz certyfikatu nie wywiązuje się z umowy o zasadach nadzoru nad udzieloną certyfikacją i warunkach stosowania znaku/znaków ,
  • na wniosek posiadacza certyfikatu.

Wznowienie certyfikacji następuje na podstawie przeprowadzenia ponownego, pełnego procesu certyfikacji.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close