Wnioskowanie o certyfikację - dokumenty

Ubiegając sie o udzielenie certyfikacji klient powinien złożyć następujące dokumenty:

 • Wniosek o udzielenie certyfikacji -> pobierz formularz doc,
 • Jednoznaczna identyfikacja wyrobu, – dokument powinien zawierać informacje co to jest za wyrób, jakie jest jego przeznaczenie, oznaczenie typu, modelu, odmiany itp. W oparciu o ten dokument dokonywane są wpisy w certyfikacie.
 • Kwestionariusz oceny Klienta, producenta lub dystrybutora. Lista pytań kontrolnych pomocna do opracowania kwestionariusza znajduje się tutaj producent, dystrybutor. Dokument powinien opisywać proces produkcji lub dystrybucji ze szczególnym uwzglednieniem monitorowania, sterowania i kontrolowania jakości wprowadzanego do obrotu wyrobu,
 • Dokumentacja techniczna – instrukcje, rysunki, deklaracja zgodności itp.,
 • Kopie certyfikatów wydanych dla wyrobu - jeżeli dotyczy,
 • Informacja o reklamacjach, dotyczy wyrobów, które co najmniej 3 miesiące są w ofercie klienta,
 • Informacja dotycząca próbki wyrobu będącej przedmiotem badania pod kątem jej reprezentatywności. Dokument powinien wykazać, że egzemplarz (egzemplarze) wyrobu poddany badaniom odpowiada wyrobom wprowadzanym do obrotu,
 • Informacja o oznakowaniu wyrobu – etykiety, tabliczki znamionowe itp. (opis, fotografie itp.). Wyrób powinien być oznakowany znakiem zgodności ITS i znakiem zgodności "C",
 • Sprawozdanie z badań. Sprawozdanie powinno być dołączone w oryginale. Składający wniosek może upoważnić laboratorium ITS do przekazania sprawozdania z badań bezpośrednio do Pracowni Certyfikacji Wyrobów,
 • Potwierdzenie wpłaty za przeprowadzenie procesu certyfikacji (pełna opłata),
 • Podpisana umowa o zasadach nadzoru nad udzieloną certyfikacją i warunkach stosowania znaku/znaków ,
 • Jednostka może żądać innych dokumentów jeżeli uzna, że są one konieczne do przeprowadzenia procesu.

Każdy z dokumentów powinien być opatrzony datą i podpisany przez uprawnioną osobę.
Komplet dokumentów należy dostarczyć do Pracowni Certyfikacji Wyrobów ITS.
Pozytywne wyniki badań są warunkiem koniecznym, ale niewystarczającym do udzielenia certyfikacji.
Opłata za udzielenie certyfikacji nie obejmuje kosztów badań.

Ze względu na dodatkowe znakowanie certyfikowanego wyrobu znakiem zgodności "C", zaprojektowanym na zlecenie SDCM, przed rozpoczęciem badań klient powinien przedstawić dokument zawierający oświadczenie SDCM o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badań w ramach porozumienia.

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close