Badania homologacyjne typu pojazdu kategorii: M, N, O, L, T

Zakład Homologacji i Badań Pojazdów (ZBH)  posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji (PCA) - Certyfikat nr AB 503 (zakres akredytacji) oraz certyfikat ITS na zgodność z normą PN-EN 1789:2008 w zakresie samochodów specjalnych - karetki sanitarne.

Zakład, w zakresie posiadanych Certyfikatów jest upoważniony do prowadzenia badań homologacyjnych typu pojazdu w odniesieniu do:

  • Kategorii M - pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu osób,
  • Kategorii N - pojazdy samochodowe mające co najmniej cztery koła oraz zaprojektowane i wykonane do przewozu ładunków,
  • Kategorii O - przyczepy (z włączeniem naczep),
  • Kategorii L - pojazdy samochodowe mające dwa lub trzy koła, niektórych pojazdów samochodowych mających cztery koła oraz motorowerów,
  • Kategorii T - ciągniki rolnicze i przyczepy.