Zakład Homologacji i Badań Pojazdów


Kierownik: mgr inż. Sławomir Cholewiński

Zakład Homologacji i Badań Pojazdów
Instytut Transportu Samochodowego

ul. Jagiellońska 80
03-301 Warszawa
tel. 22 43-85-351 

Zakład Homologacji i Badań Pojazdów (ZBH) posiada certyfikat akredytacji laboratorium badawczego potwierdzający spełnienie wymagań normy PN-EN ISO 17025:2018-02. Zakres akredytacji jest określony na internetowej witrynie Polskiego Centrum Akredytacji

 

Zakład wykonuje prace naukowo-badawcze i eksperckie w zakresie homologacyjnych badań typu pojazdu i jego wyposażenia oraz części, jak również zgodności produkcji z typem homologowanym. W szczególności prowadzone prace obejmują:

 • tworzenie i opracowywanie projektów przepisów i norm homologacyjnych, przy uwzględnieniu ich odpowiedników międzynarodowych;
 • badania homologacyjne pojazdów wszystkich kategorii oraz autoryzacja takich badań wykonanych w innych odpowiednio upoważnionych jednostkach;
 • badania homologacyjne wyposażenia i części pojazdów zgodnie z dysponowaną przez Zakład kompetencją techniczną oraz autoryzacja takich badań wykonywanych w innych odpowiednio upoważnionych jednostkach;
 • badania pojazdów do dopuszczenia jednostkowego i dopuszczenia indywidualnego;
 • zagadnienia homologacji międzynarodowej w systemie EKG ONZ i UE;
 • zagadnienia kontroli zgodności produkcji z typem homologowanym;
 • konsultacje i ekspertyzy.

Zakład podzielony jest na dwie pracownie: Badań Pojazdów oraz Pojazdów Zasilanych Gazem. Zadania tych pracowni są następujące:


Pracownia Badań Pojazdów:

 • badania homologacyjne typu WE;
 • badania homologacyjne typu pojazdu według procedur krajowych;
 • badania kwalifikacyjne;
 • opracowywanie wytycznych do modernizacji pojazdów;
 • analizy postępu technicznego w dziedzinie pojazdów;
 • badania ambulansów medycznych (nowych) na zgodność z normą PN-EN 1789 i wydawanie certyfikatu w tym zakresie;
 • badania wytrzymałości konstrukcji nadwozi pojazdów ciężarowych na zgodność z normą PN-EN 12642 i wydawanie certyfikatu w tym zakresie;
 • badania wytrzymałości punktów mocowań ładunków na zgodność z normą PN-EN 12640 i wydawanie certyfikatu w tym zakresie;
 • badania bezpieczeństwa przewożonego ładunku w samochodach ciężarowych do 7,5 t według normy ISO 27956-2009;
 • badania homologacyjne w zakresie prędkości maksymalnej pojazdów silnikowych;
 • badania homologacyjne w zakresie instalacji prędkościomierza w pojazdach silnikowych;
 • badania homologacyjne w zakresie hałasu pojazdów silnikowych;
 • badania homologacyjne w zakresie hamowania pojazdów wyposażonych we wszystkie rodzaje układów hamulcowych (hydrauliczne, najazdowe, pneumatyczne);
 • badania homologacyjne w zakresie instalacji ostrzegawczych sygnałów dźwiękowych w dwu oraz trzykołowych pojazdach silnikowych;
 • badania w zakresie emisji hałasu wewnętrznego w pojazdach medycznych;
 • badania homologacyjne w zakresie wytrzymałości oraz instalacji urządzeń zabezpieczających przed wjechaniem pod bok pojazdu;
 • badania homologacyjne w zakresie mas i wymiarów;
 • badania homologacyjne w zakresie instalacji opon;
 • badania homologacyjne w zakresie instalacji tylnych urządzeń zabezpieczających;
 • pomiary wymiarów i kątów światowej klasy urządzeniami laserowymi bardzo wysokiej dokładności oraz usługi w tym zakresie;
 • badania widoczności z miejsca kierowcy;
 • badania ergonomiczności stanowiska pracy kierowcy oraz urządzeń kierowania pojazdem;
 • badania homologacyjne urządzeń oświetleniowych pojazdów;
 • badania materiałów odblaskowych (współczynnik odblasku, barwa);
 • badania homologacyjne rozmieszczenia urządzeń oświetlenia i sygnalizacji świetlnej pojazdów;
 • badania homologacyjne specjalnych lamp ostrzegawczych;
 • badania fotometryczne i kolorymetryczne (pomiary światłości, natężenia oświetlenia, luminancji, strumienia świetlnego, barwy, współczynnika odbicia i przepuszczania oraz współczynnika luminancji).

 

Pracownia Pojazdów Zasilanych Gazem:

 • nadzór nad siecią zakładów montujących instalacje do zasilania gazem w pojazdach;
 • badania homologacyjne elementów instalacji gazowych (LPG, CNG);
 • badania homologacyjne sposobu montażu instalacji gazowych.
 

Używamy plików cookies i podobnych technologii w celach reklamowych, statystycznych, identyfikacyjnych. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu i jednocześnie wyrażasz zgodę na ich używanie. Zawsze możesz zmienić swoje ustawienia przeglądarki wyłączając obsługę cookies. Informujemy, że wyłączenie plików cookies, utrudni korzystanie z naszej witryny lub może uniemożliwić jej poprawne działanie na Twojej przeglądarce.
Zgadzam się
close